Presentatie op de burgerbijeenkomst van 6 april over NRE

door | apr 10, 2016

Wij zijn: Een groep mensen die de verhalen van de gemeente over de toekomstige plannen merkwaardig vond. We zijn gaan zoeken, op verschillende onderwerpen

Paul-Barts_20131209

Paul Barts

Peter_Struik

Peter Struik

1 – Vervuiling (Peter Struijk)
2 – Verkeer/Parkeren (Paul Barts)
(lees zijn presentatie)
3 – Historie (Peter Struijk) (lees de aantekeningen)
4 – Hoe worden de plannen onderbouwd, Rechtvaardiging in aannames en veronderstellingen?
5 – wat krijgt raad die beslist te horen van de ambtenaren, over die onderbouwing, proces en buurt?

Halve waarheden zijn erger dan echte leugens, ze lijken complete verhalen maar verhalen die meer toedekken dan verklaren zijn niet prettig.Picuskade-op-NRE-terrein-w

Wat kan je dan in zo een geval?
Vragen stellen aan ambtenaren;
WOBs indienen;
Notulen maken en die met elkaar vergelijken en die gebruiken als basis voor:
– Een zienswijze indienen
– Een beroep indienen

Waarom?
Je kan alleen de gemeente wijzen op wat ze wel gedaan heeft wat niet mag en op wat ze niet gedaan heeft maar wel had moeten doen.
Wat kan je niet als burger in dit geval met deze wetgeving van plannen door de gemeente?
Alternatieve plannen maken, mensen vertegenwoordigen.
De mensen uit de buurt worden al op een aantal manieren vertegenwoordigd bij de gemeente:
1 – de buurtvereniging
2 – Trefpunt groen
3 – door het college van B&W, zij maken de plannen en die worden op 2 manieren gecontroleerd:
A – door de krant
B – door de raad  [expander_maker more=”Lees verder” less=”lees minder”]

Wat kan een gemeente als geheel eigenlijk wel? Waar zijn ze voor?
Verdeling lusten en lasten met 10 % van de begroting. Over dat deel kunnen ze bestuur inkleuren, de rest ligt vast.

Onderbouwing zoals de raad die hoort
Horeca, illusie villapark, de bewoners zijn zakelijk, zelfverzekerd en ambitieus. Dus, enige mogelijkheid: Voorwaardescheppend besturen…

Deze gemeente wil heel graag minder regels.
Eigen wetten voor de gemeente, eigen verantwoordelijkheid voor ons, hoe eigen is het terrein? Waarom is het een eiland in de plannen? Functioneert het ook zo?

Toen ik begon met milieurapporten opvragen zei de omgevingsdienst: “Mevrouw, u heeft er niets mee te maken, het is uw grond niet”. Dat is zo, maar als uw vieze grond met zijn vuile vingers aan mijn schone grond komt heb ik er wel wat mee te maken!

Het wordt nu voorgesteld dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het deelsaneringsplan en het bestemmingsplan zoals het er nu ligt, maar dat is niet zo. Dat konden we ze vertellen en aantonen aan de hand van notulen, zie stukje marktwerking. Het maakt niks uit, want het volgende gaat gebeuren.

De snelweg methode uit notulen 9 september 2014 voorlichting raadscommissies, niet verteld bij rechters!
Deelplannen komen bij functie/deelgebied, De omgevingsdienst geeft toestemming. Daar kan geen zienswijze of beroep tegen worden ingediend. In dit geval hoeven gebouwen niet gesaneerd te worden als ze een gesloten betonnen bodem hebben. Bij een klinker- of tegelvloer moeten ze 30 tot 50 centimeter worden gesaneerd.
De gemeente gaat bij de gebouwen een functie zoeken die past bij de verontreiniging. [max. 8 uur binnen: arbo!]

Vraag VVD: “is de reservevoorziening voldoende voor deze sanering?”
A= zoeken we op, krijgt u voor het weekend (9-10-2014) – April 2016: ze zijn er nog niet. Daar draait het dus om…

Wij kunnen niemand vertegenwoordigen, u moet het allemaal zelf doen, of via uw bestaande vertegenwoordiging. Verandering van plannen kan alleen via de politiek. Dat hebben wij nog niet gedaan.

Marktwerking met eigen Eindhovens karakter
Wie in de buurt, oud of nieuw, wordt er hier niet om de tuin geleid? “onoverzichtelijkheid maant tot voorzichtigheid”

Raadsbesluit 22 sept. 2015: er komt geen postzegelsanering. Wel alles afgraven tot 1 meter, extreme vervuiling dieper, we houden morele verantwoordelijkheid, verkoop contracten moesten openbaar. Geld moest nog gezocht.

Verantwoordelijkheid is aansprakelijkheid, dat kan je verkopen, winst maken uit een probleem.
Winst was al weg, Subsidies eruit! Niet erin, provincie wil wel dat dit gesaneerd wordt, geeft subsidie[s] gasfabrieksterrein maar controleert niet. Brief 30 maart 2016.
Dus rekenkundig lege portemonnee als start. Horeca moet sanering gaan opbrengen.
Met geschat 100.000,- winst voor gemeente per jaar ben je 10 jaar verder voor 1 miljoen….

Alles moet marktconform, Alles? Eindhovense Marktwerking
Wel gebouw 5,
koopcontract wegens concurrentieoverweging niet opvraagbaar, verbonden met Picus door geheime anterieure overeenkomsten. Geen garantie over “JAZZ” na verkoop. 50 m van bestaande woningen. [blz 7 verweer]
Wel Gebouw 3, voorzieningen kunnen nooit, huur wel dubbel en meer. Riool ook via geheime anterieure overeenkomst verbonden met Picus.
Wel Gebouw 2 houden hele sanering tegen als symbool voor crisis en herstelwet en participatiesamenleving.
Niet de huizen om het terrein, die zijn niet marktconform, die mogen rustig enorm in waarde dalen.
Over gezondheid hebben we het niet, combinatietoxicologie is ook niet marktconform.
Marktconforme verkoop contracten aan de initiatiefnemers? Al door politiek gevraagd op 9 september 2014. Ze worden pas geleverd NA het beslissen door de raad over dit plan. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld als grond het eigendom gemeente is.. punt 5.1 verweer. Dat is de verkoop verantwoordelijkheid. EN aansprakelijkheid..

Over welk plan heeft de raad nu gezegd dat ze toestemming gaf op 22 sept 2015?
De saneringsversies tot en met vandaag:
Deelsanering is bij rechter,
gemeente gegarandeerd schoon om de gebouwen, sanering in gebouwen is gebruiksafhankelijk. Latere verantwoordelijkheid bij de kopers/ ontwikkelaars;
Koepelsanering 1 22 sept 2015 , ingestemd door de raad zie bovenaan dit papier;
Koepelsanering 2 28 oktober 2015, bij Raad van State er werd niet meer gemeten naast de halfsteens muren, daar werd ook niet meer gesaneerd. In de gebouwen was alleen nog initiatiefnemers hun verantwoordelijkheid ook achteraf. Wel alle kernen van vervuiling… [o.a. 5th is kern vervuiling en halfsteens];
Koepelsanering 3 2 november 2015 bij wijkvoorlichting Het plan wat er nu ligt is een minimumvariant en dit [ woonfunctie] zou een uitbreiding zijn. Omdat de leidingen overal gelegd moeten kunnen worden…;
Raamsanering, 10 november 2015, bij Rechter in Den Bosch alleen om de gebouwen, afstand niet genoemd;
Koepelsanering 4 Verweer gemeente in definitief tijdelijk bestemmingsplan NRE
Men beroept zich op koepelsanering in verweer, maar welke? Die van de raad? Welke van de twee in de zitting genoemd? Nee, weer een variant: Een koepelsanering in delen met deelplannen. [blz 38 verweer 3.10.13]

Dus een postzegelsanering die net was afgestemd. Nog steeds is de financiering niet duidelijk.

Gelet op de ramingen sanering [verweer bestemmingsplan] is er sprake van een uitvoerbaar plan, welke ramingen?

Men weet al van te voren: [blz 10 verweer] “de sanering is afdoende en voldoet aan de wettelijke eisen…”

Het totaal van het verhaal:
1: Het bestemmingsplan NRE is gemaakt om sanering niet uit te voeren.
2: Het saneringsplan is gemaakt om horeca bestemmingsplan mogelijk te maken.
Uit 9 september 2014: De gemeente gaat bij de gebouwen een functie zoeken die past bij de verontreiniging.
Het gaat om het vuil wat er zit maar vooral om waar het heen gaat. De beschikking moet over na 10 jaar bouw eromheen. Elders gebeurt dat wel, waarom hier niet? [Aalsterweg 125, 9-10-2015/11-11-2015] Nu negeren bezwaar waterschap, die heeft gedeelde verantwoordelijkheid, wel de aansprakelijkheid nu en later?
Het schuiven van de plannen tijdens de procedure zorgt ervoor dat er een niet ingediende variant die ook niet beoordeeld wordt, toch schijnbaar wordt goedgekeurd.
NB, alle referenties aan informerende websites: het zal er wel op staan, maar ze doen het niet!Expander hidden text[/expander_maker]
Lees het hele verhaal:20160406-burgerbijeenkomst-NRE-Presentatie-Lucie-Loopstra

Laat een reactie achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >