Grondwater

Er zijn in onze wijk veel klachten over het hoge grondwaterpeil. Convectorputten, kruipruimtes, kelders en spouwmuren lopen regelmatig vol met water lopen. Veel buurtbewoners ondervinden hier last van. Om de krachten te bundelen is de commissie Grondwateroverlast opgericht die bestaat uit onze buurtbewoners Arno van Kempen (Parklaan 83), Bart Schellekens (Reigerlaan 12) en Jacques Vermeeren (Fazantlaan 3E). De commissie inventariseert de klachten en heeft contact met de gemeente Eindhoven om deze problemen op te lossen. Indien u beschikt over rapporten of andersoortige informatie over het grondwaterpeil, dan verzoeken wij u deze uit te lenen aan een van de leden van de commissie.

Eind 2017 is peilbuismetingsapparatuur aangebracht in de Merellaan, Pauwlaan en Reigerlaan. De gegevens kunt u vinden op de website van Data en informatie (DINO) van de Nederlandse Ondergrond: https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens een site van Data en informatie van de Nederlandse Ondergrond.

Om verlaging van het grondwater te bewerkstelligen heeft de gemeente In 2019 is een horizontale drainagesysyteem aangebracht in de Merellaan en de Pauwlaan en een verticaal drainagesysteem in de Reigerlaan. Zie voor de stand van zaken:
http://grondwater.webscada.nl/eindhoven/

Tip van de commissie: een handige doe-het-zelver kan de kelder waterdicht maken met Waterglas. Een middel uit grootmoeders tijd dat nog veelvuldig wordt toegepast. Bij ons werkt het uitstekend!

Bekijk hier de relevante (nieuw)sberichten van de Grondwatercommissie:

Verbetering grondwaterpeil?

Verbetering grondwaterpeil?

De gemeente is nog steeds bezig met de grondwater problematiek in onze wijk. Hier onder een bericht van de gemeente en een verzoek om reactie. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar het functioneren van de voorzieningen om de grondwateroverlast in het Villapark...

aanleg Drains ivm Wateroverlast

aanleg Drains ivm Wateroverlast

Om verlaging van het grondwater te bewerkstelligen is de gemeente gestart met het aanleggen van drains in de Merellaan en de Reigerlaan. Planning was Jan/Feb 2019 wegens volle agenda’s zijn de werkzaamheden pas in April gestart. Planning van de werkzaamheden:...

Aanpak grondwateroverlast Villapark

Aanpak grondwateroverlast Villapark

“Maatregelen wateroverlast in het Villapark” - November 2018 De gemeente zal begin december alle bewoners van het Villapark berichten over de voortgang. Op 12 november 2018 hebben wij als leden van de commissie wateroverlast Villapark, een project van Buurtvereniging...

24 November in het AG rapportage Wateroverlast

24 November in het AG rapportage Wateroverlast

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft het ingenieursbureau Wareco een enquête uitgevoerd naar het inventariseren van (grond)wateroverlast in het Villapark. Uit de enquête blijkt dat er grondwateroverlast wordt ervaren in de wijk. Daarnaast is duidelijk geworden...

Werkgroep grondwater opgericht

Werkgroep grondwater opgericht

Beste buurtbewoners, Tijdens de vergadering van onze buurtvereniging Villapark op dinsdag 24 mei 2016 in het AG heeft dhr Ger Renkens van de gemeente Eindhoven aangegeven, dat er de laatste twee jaar een toenemend aantal klachten binnenkomen uit onze wijk over het...

Verbetering grondwaterpeil?

Alarm: hoge grondwaterstand Reigerlaan

Bij het aanleggen van de nieuwe kabels door/voor ENDINET stuit men op een grondwater hoogte die uitzonderlijk hoog is. In de Reigerlaan moest men de geul meter voor meter leegpompen om bij de kabels te komen! 30 cm. onder het maaiveld staat al water! In Kelders staat...