Vogels & groen

Vogels in de stad
Het project van Arjan Ooms om meer aandacht te vragen voor vogels in de stad -en niet alleen voor vogels, maar ook voor planten, bomen, zoogdieren en insecten- is in onze buurt afgerond. In Villapark zijn nestkasten opgehangen voor gierzwaluwen (o.a Appollohuis Valklaan) en huismussen. De kasten zijn opgehangen bij particuliere woningen en ook enkele op openbare gebouwen. Verschillende bewoners hebben hieraan hun medewerking verleend. Helaas waren er ook woningen die minder geschikt werden bevonden voor het ophangen van een gierzwaluwnestkast vanwege de aan-en wegvliegroutes van de vogels.
Op landgoed De Laak zijn ook nestkasten opgehangen voor winterkoninkjes, boomkruipers, mezen, boomklevers en vleermuizen. Ook is er een nestkast opgehangen voor een bosuil en zelfs een voor een ijsvogeltje! Arjan Ooms zal de nestkasten blijven controleren.

Wat maakt een tuin aantrekkelijk voor vogels? Veel verschillende soorten bomen, struiken, planten. Niet te netjes. Bomen en struiken waar in de herfst bessen aanzitten om te eten. Merels kunnen een hele winter donkerblauwe bessen eten van de klimop, die in onze buurt veel voorkomt. Ook lijsterbessen vormen een populair onderdeel van het vogelmenu. Wil je ook iets doen voor vogels in de herfst en winter, zorg dan voor vogelvoer op plaatsen waar katten er niet bij kunnen komen.

Vogelwerkgroep Villapark: Liesbeth Mijs, Marijoke Wils, Hélène van Vriesland, Janneke Diepenhorst, Ildi Spiertz en Anne Tenner (e-mail anne@tenner.nl)

Meer informatie over nestkasten en dakpannen vindt u op:
http://www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl

Groenstroken Parklaan
Na de nieuwe bestrating van de Parklaan is in 2015 gestart met de uitvoering van het Groenbestek Parklaan door de Gemeente Eindhoven. In het groenbestek staat tot in detail beschreven wat, waar en hoe gegraven, gespit en geplant zal worden. De vele kleine plantjes moeten wortelen, hebben licht, lucht en water nodig. Honden, noch auto’s mogen dat proces verstoren en ook voetgangers en fietsers moeten de plantstrook niet betreden of berijden. De grond moet rul en luchtig blijven.

De wortels van de oude platanen bevinden zich nog in een kleine strook sterk verdichte en verarmde grond. Daar zal onder verhoogde druk lucht ingebracht worden om deze massa te breken, losser te maken zodat zich fijne worteltjes kunnen vormen. Ter ondersteuning zullen ook voedingsstoffen geïnjecteerd worden in de bodem. De bovengrond van de groenstroken zal nogmaals extra verrijkt worden door toevoeging van compost en bodemschimmels via grondwissel en dat zal gedeeltelijk op het stukje kaal grasveld van het Mignotveldje gebeuren. De oude bomen krijgen op deze wijze een groei-impuls voor tientallen jaren.
Er worden een aantal nieuwe bomen geplant. In de Kievitlaan en de Pelikaanlaan worden de daar al staande esdoorns aangevuld met nog enkele van deze bomen. In de brede strook grond aan de Noordzijde van de Parklaan en het Mignotveldje worden een veertiental krentenbomen op stam geplant. Op de hoek met de Uiverlaan komt een rode beuk.
Vaste planten zullen alle groenstroken van de Parklaan gaan sieren. Het gekozen sortiment planten is aangepast aan de omstandigheden. Onder de oude platanen en ook onder de oude acacia’s komen schaduw minnende planten en in de zon rijke zomen langs het Mignotveldje kleurig bloeiende soorten, terwijl er onder de nieuwe aanplant van bomen verder van het centrum weer andere combinaties worden geplant.

Om de vaste planten een goede start te geven wordt ook in deze plantvakken een grondwissel toegepast zodat er een optimale bodem ontstaat waarin zij goed kunnen wortelen. Drie jaar is nodig om de groenstroken tot volle wasdom te laten komen. Dat is ook de periode waarin de aannemer verantwoordelijk is voor de aanplant van zowel nieuwe bomen als vaste planten. Onkruid wieden zal in die jaren nodig zijn. Misschien watergeven aan de bomen in tijd van grote droogte.

In het vroege voorjaar zullen de plantvakken geklepeld worden, waarbij zij tot een hoogte van 10 cm hun blad en stengels verliezen. Deze plantendelen vallen op de grond tussen de planten en worden mettertijd in de bodem opgenomen, zodat een zelfvoorzienende cyclus ontstaat en bemesten niet nodig is.
Het beplanten van groenstroken op deze wijze is nieuw voor onze stad. In enkele grote steden in het westen van ons land is al ervaring opgedaan. Het is voor onze gemeente een proefproject, waarvan we uiteraard hopen dat het slaagt, maar waar ook van geleerd kan worden. Als de beplanting eenmaal volgroeid is zijn de jaarlijkse werkzaamheden gering. Dat is kostenbesparend en duurzaam. Wij verwachten dat het ook mooi is en dat het bodemleven en de biodiversiteit verbetert.

Wat kunt u doen op het project alle kansen te geven? Parkeert u netjes in de parkeervakken. Snijdt met uw fiets of wagen geen hoeken af. Laat uw honden uit aan de lijn en op het trottoir en leidt uw viervoeters naar de rioolputten als zij nodig moeten. Heb een schepje bij de hand om de uitwerpselen te verwijderen van het trottoir en gooi deze niet in de groenstrook en ook niet in de sloten, maar in de rioolputjes. Een plasticzakje is ook een goed idee. U krijgt er een hele mooie Parklaan voor terug.

Liesbeth Mijs – namens werkgroep Groen Parklaan

Uw tuin vol leven, comfort en groen

Uw tuin vol leven, comfort en groen

Beste buurtbewoners,  Benieuwd hoe jouw tuin een echt paradijsje kan worden? Voor een project dat onderdeel is van de TU/e contest wil een team enthousiaste studenten jullie betrekken! Ze willen het voor iedereen leuk en toegankelijk maken om een tuin vol leven,...

Plantenactie Eindhoven Duurzaam

Plantenactie Eindhoven Duurzaam

De Gemeente Eindhoven stelt ook dit jaar weer gratis planten ter beschikking om je straat en buurt te vergroenen en verduurzamen. Stem het af met je buren en bestel snel! Via www.eindhovenduurzaam.nl/plantenactie kun je zowel vaste als eenjarige planten bestellen om...

Lakerstraat versiert met bloemen

Lakerstraat versiert met bloemen

Bewoners van de Lakerstraat wilden meer bloemen in hun straat. Een jaar geleden werden gezamenlijk alle boomspiegels aangepakt en beplant. Het resultaat mag er zijn. Dit jaar hebben zij een prijs uitgereikt aan degene met de mooiste boomspiegel. Een leuk initiatief....

Bomen Fazantlaan

Bomen Fazantlaan

Boomrenovatie Fazantlaan Middels deze brief laten wij u weten dat de gemeente een omgevingsvergunning voor het kappen van 38 bomen in uw straat heeft aangevraagd. Deze aanvraag is op 22 maart ter kennisgeving gepubliceerd en momenteel in behandeling bij de vergunni...