Verkeer

De verkeersdruk en overlast in onze wijk zijn, als gevolg van ingrijpende verkeersmaatregelen in o.a. de binnenstad, zijn sterk toegenomen. Door komende bouwactiviteiten bij het station (District E) en naast het student hotel richting de Dommel (Lichthoven en Edge) zullen deze alleen maar toenemen. Deze toenemende druk is de reden dat een aantal mensen, die zich reeds met de verkeersproblematiek in de wijk bezighielden, zich hebben verenigd tot de Verkeerscommissie van de Buurtvereniging Villapark Eindhoven. Ook vanuit de gemeente was er behoefte aan een breder aanspreekpunt in de wijk dan steeds alleen contact met individuele bewoners.

De Verkeerscommissie bestaat uit Swen Roux, Anita Helten, Patrick van den Heijkant, Wijbrand Siedenburg en Annelies Hoogendoorn. Te bereiken via e-mail via verkeerscommissie@villapark.ws. Doel van de commissie is dan ook om – zonder ieder individueel contact met de gemeente in de weg te staan – een spreekbuis te zijn voor de buurt en namens de buurt met de gemeente. De commissie heeft een meldformulier verkeersoverlast gemaakt met het doel problemen te inventariseren. Zie: https://forms.gle/4R8YP27fv7pzdmvy6
Let wel op: Met dit formulier doet u geen melding bij de gemeente. Indien u dat nodig vindt, moet u dat alsnog doen.

Bekijk hier relevante (nieuws)berichten van de Verkeerscommissie:

Succes voor de verkeerscommisie

Succes voor de verkeerscommisie

Mede door inzet van de verkeerscommissie is een nieuwe Fuutlaan dichterbij gekomen! De gemeente erkent dat bij al haar bouwplannen rondom het station en de mobiliteitsambities, de huidige Fuutlaan niet meer voldoet. Er komt vóór de gemeenteraadsverkiezingen, volgend...

Schoolzone basisschool Reigerlaan veiliger maken!

Schoolzone basisschool Reigerlaan veiliger maken!

Uit de enquête die de verkeerscommissie eind 2020 heeft afgenomen is naar voren gekomen dat er veel zorgen leven over de verkeersveiligheid rondom Saltoschool Reigerlaan. Genoeg reden om hiermee aan de slag te gaan. Samen met een lid van de VerkeersCommissie zijn we...

Onveilige verkeersituatie op de Fuutlaan

Onveilige verkeersituatie op de Fuutlaan

Sinds 2008 is er een verkeerscommissie Fuutlaan die zich ten doel stelt de verkeersveiligheid op de Fuutlaan te verbeteren. Speerpunten van de commissie zijn: veiligheid van alle weggebruikers snelheid remmende maatregelen weren van vrachtverkeer Deze speerpunten...

Presentatie Enquête Resultaten Verkeerscommissie

Presentatie Enquête Resultaten Verkeerscommissie

Wij zijn heel tevreden met het grote aantal respondenten op de enquête van de verkeerscommissie. Met 165 reacties is deze enquête zeker representatief voor de ideeën die in onze wijk leven ten aanzien van het verkeer. Hier leest u een korte toelichting op de dia's die...

Presentatie Enquête Resultaten Verkeerscommissie

De verkeerscommissie houdt een enquête

De verkeersdruk en overlast in onze wijk is, als gevolg van ingrijpende verkeersmaatregelen in o.a. de binnenstad, sterk toegenomen en zal met de bouwplannen op het stationsplein en langs het spoor, alleen maar meer toenemen. De nieuwe Verkeerscommissie van...

Presentatie Enquête Resultaten Verkeerscommissie

Een nieuwe verkeerscommissie

De verkeersdruk en overlast in onze wijk, als gevolg van ingrijpende verkeersmaatregelen in o.a. de binnenstad, zijn sterk toegenomen. Door komende bouwactiviteiten bij het station (District E) en naast het student hotel richting de Dommel ( Lichthoven en Edge) zullen...