WIJKINFO van de gemeente

door | dec 23, 2021

Betreft: stand van zaken van de projecten in en rondom Stationsgebied Zuid

Beste bewoners van en ondernemers in Stationsgebied Zuid,

Binnen dit gebied staan we al enige tijd aan de vooravond van een paar grote ontwikkelingen. Met projecten als Lichthoven fase 1 en 2, District-E, de ondergrondse fietsenstalling, maar ook een vernieuwd(e) Stationsplein en –weg staat er de komende jaren veel te gebeuren. Tijdens de talkshow TV STATION in juni zoomden we in op de grotere opgave, de openbare ruimte en de verkeerssituatie. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe het er nu voorstaat in het gebied. Tijd voor een korte update over de stand van zaken!

PLANNING. Laten we beginnen met uitleg over de planning en hoe het er nu voorstaat. Waar Lichthoven fase 2 (EDGE Eindhoven) eigenlijk al had willen starten en wij vanuit de gemeente de tijdelijke bouwweg al hadden willen aanleggen, schuiven deze werkzaamheden helaas nog wat naar achteren. Tegen District E, Lichthoven fase 1 kavel A en Lichthoven fase 2 is namelijk beroep ingesteld. Dit betekent dat de Raad van State zich over deze projecten gaat buigen en we moeten wachten op de uitspraak.
De datum van de zitting waarin de projecten behandeld worden is nog niet bekend. Dit betekent dat we vooralsnog niet weten wanneer de werkzaamheden voor de verschillende projecten precies van start gaan. Wanneer de Raad van State uitspraak gedaan heeft, kunnen we een nauwkeurigere uitvoeringsplanning afgeven.

GEPLANDE WERKZAAMHEDEN
Er staan verschillende werkzaamheden op de planning, zoals de tweede fase van het explosievenonderzoek en rioolwerkzaamheden. Ook gaan we de kabels en leidingen omleggen om in de toekomst de ondergrondse fietsenstalling te kunnen realiseren. Momenteel zijn we samen met de uitvoerende partijen een planning op aan het stellen.
Zodra de data definitief zijn plaatsen we hierover een bericht op Chainels. Door de regiegroepleden via Chainels te informeren hopen we alle belanghebbenden in het gebied via een centraal communicatiekanaal te bereiken.

INFORMATIE OVER DE PROJECTEN

Lichthoven fase 1 kavel C en D: bewonersavond
Lichthoven fase 1 bestaat uit twee woongebouwen en één kantoorgebouw. Na de bewonersavond in november 2020 voor het kantoorgebouw kavel A, heeft ontwikkelaar AM begin oktober 2021 een digitale bewonersavond georganiseerd om de plannen voor de twee woongebouwen te presenteren. Mark Nellen van ontwikkelaar AM, architect Jan Willem Baijense van Architekten Cie, landschapsarchitect Jos Hartman van ZUS en projectmanager Alwin Beernink van de gemeente Eindhoven waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst gemist? Ga naar www.lichthoven.nl en kijk de livestream terug onder het kopje ‘Bijeenkomsten’. Het bestemmingsplan voor deze fase zal na de kerstvakantie als ontwerp ter inzage worden gelegd.

District E: planwijziging en webinar
Wat betreft het project District E van ontwikkelaar Amvest wordt er op dit moment gewerkt aan het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt hierover in januari 2022 een besluit. Dinsdag 21 december organiseerde Amvest een webinar met een laatste update over het project. Heeft u het gemist? Kijk het dan binnenkort terug via www.district-e.nl.

De openbare ruimte rondom District E, het Stationsplein en de Stationsweg
Er wordt hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor het Stationsplein Zuid en de openbare ruimte rondom District E. Dit wordt in januari afgerond. Het is een verfijning van het ontwerp zoals dat op 16 juni tijdens de talkshow is gepresenteerd (bekijk de talkshow terug op www.openeindhoven/stationsgebied). De plannen voor de Stationsweg zijn niet in een voorlopig ontwerp uitgewerkt, maar meer op hoofdlijnen met daarin de belangrijkste functies. Denk onder andere aan de positie van het fietspad, het
groen, de rijbaan en de open Gender. Een gedetailleerdere invulling hiervan volgt in een later stadium.

Vaststelling door college
In januari 2022 wordt het voorlopig ontwerp van het Stationsplein Zuid en de inrichting van de Stationsweg aan het college gepresenteerd en hopelijk vastgesteld. Daarna kunt u de plannen bekijken en daarop reageren. Voor het Stationsplein Zuid verzamelen we de reacties die we vervolgens meenemen bij de uitwerking van het definitief ontwerp. Voor de reacties van de Stationsweg geldt hetzelfde, maar daarvoor moeten in het ontwerp nog meer stappen gezet worden.

Planning
De realisatie van het Stationsplein Zuid en de Stationsweg zijn het sluitstuk van de hele transformatie van het Stationsgebied Zuid. Dat betekent dan ook dat deze werkzaamheden pas als laatste worden uitgevoerd. Wel leggen we eerder al een tijdelijke bouwweg aan om de bouwlogistiek goed te regelen. We maken dan meteen een dubbelzijdig fietspad aan de zuidkant van de Stationsweg en leggen een keerlus aan.

Ondergrondse fietsenstalling
Ook het voorlopig ontwerp van de Fietsenstalling Stationsplein Zuid zit in de afrondende fase. Eind december neemt het college een besluit over deze ontwikkeling. Naar verwachting zal half februari 2022 de gemeenteraad een besluit nemen over de realisatie van het plan. Bij een positief besluit wordt er gestart met de definitieve uitwerking van het plan en wordt de voorbereiding voor de aanbesteding opgestart om een aannemer te kunnen selecteren.

Omgevingsvergunning ‘bouwen en wijzigen monument’
Ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning ‘bouwen en wijzigen monument’ wordt door ProRail eind december ingediend bij de gemeente Eindhoven. Deze omgevingsvergunning is nodig om de fietsenstalling te kunnen bouwen en op een goede manier aan te laten sluiten op de monumentale stationshal. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning half 2022 ter inzage gelegd, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan. U kunt dan de plannen bekijken en hierop reageren.

Informatiebijeenkomst
De gemeente en ProRail organiseren begin 2022 een informatiebijeenkomst (passend binnen de dan geldende coronamaatregelen) om alle belanghebbenden bij te praten over het ontwerp en de voortgang van het project Fietsenstalling Stationsplein Zuid. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

DE REGIEGROEP: HOE STAAT HET ERVOOR?
De regiegroep is in eerste instantie opgericht om de directe omgeving bij te praten over de effecten van de diverse bouwprojecten aan de zuidkant van het station en wat we (met elkaar) moeten doen om het gebied leefbaar te houden in de tijdelijkheid. De gemeente neemt het voortouw en praat de regiegroep bij over de tijdelijke maatregelen die getroffen worden. Daarnaast is er ruimte om mee te denken, plannen te verbeteren en suggesties of plannen in te dienen voor de verbetering van de leefbaarheid.

Op dit moment zijn de volgende groepen lid:
• 1e en 2e vertegenwoordiging van iedere VvE: Mariënburg, Seepaerdstad, HaagStaete
• Vertegenwoordiging comité Fuutlaan/Villapark
• Vertegenwoordiging Horeca Stationsplein/Dommeldistrict
• Fietsersbond
• Effenaar
• The Student Hotel
• SDBE
• NS

Tot op heden zijn er een vijftal bijeenkomsten geweest waarin we het in eerste instantie gehad hebben over de rol van de regiegroep. Ook zijn toen alle bouwplannen en de plannen voor de tijdelijke inrichting toegelicht en vragen beantwoord. Daarnaast zijn de website en het e-mailadres in het leven geroepen om informatie te delen en vragen te beantwoorden.

Begin volgend jaar willen we weer met de regiegroep (her)starten. Naar een datum wordt nog gezocht. Dan is er als het goed is meer duidelijk over de planning en zijn plannen weer iets verder uitgewerkt. Gezien de samenhang tussen de projecten en de vele vragen is ons voorstel om de regiegroep breder te benaderen. Dus niet alleen vanuit de tijdelijke maatregelen, maar vanuit alle bouwprojecten, zodat er één platform is om deze zaken te bespreken.

INTRODUCTIE OMGEVINGSMANAGER EN TRILLINGSONDERZOEK
Voor het project tijdelijke bouwweg hebben we vanuit de aannemer Hanenberg een omgevingsmanager aangesteld, Christine Schouten. Het is de bedoeling dat zij straks het contact met alle belangrijke stakeholders rondom de tijdelijke bouwweg onderhoudt. Op dit moment houdt zij zich bezig met het organiseren van een trillingsonderzoek, om de trillingen in een aantal woningen aan de Stationsweg te meten. Het onderzoek vindt plaats op woensdag 5 januari. Tijdens het onderzoek meten we de trillingen die worden veroorzaakt door het (bouw)verkeer. Voor deze meting worden die dag zwaarbeladen vrachtwagens ingezet om het bouwverkeer na te bootsen.

VRAGEN?
Heeft u vragen over de informatie in deze wijkinfo of andere vragen over het gebied? Stel ze via stationsomgeving@eindhoven.nl. Vanwege de kerstvakantie kan het iets langer duren voor u antwoord krijgt, hopelijk kunnen we rekenen op uw begrip. In de tussentijd kunt u luisteren naar de podcast Zandbak Verhalen over het Stationsgebied Zuid, via www.zandbak-eindhoven.nl.

Fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet, Jesper Remmen
Projectmanager gemeente Eindhoven

Laat een reactie achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >