Actieplannen Buurtvereniging Villapark Eindhoven

door | dec 23, 2021

Het is belangrijk te inventariseren welke wensen er in de buurt leven waar we als Buurtvereniging actie op kunnen ondernemen. Om tot een buurt-actieplan te komen zijn de actieplannen van de diverse werkgroepen en commissies van belang en uiteraard de gevoerde gesprekken met buurtbewoners. Dit heeft geleid tot onderstaand overzicht. Het is goed mogelijk dat wij niet alle wensen en acties in beeld hebben. Als u zaken mist die u graag in de wijk gerealiseerd zou willen zien of die aandacht behoeven, dan horen wij dat graag en voegen wij die toe.

Verder is deze inventarisatie ook bedoeld als een oproep aan iedereen om te kijken welk actiepunt je aanspreekt en waar je, met andere buurtgenoten, mee aan de slag wil. Mail suggesties of aanplakpunten naar bestuur@villaparkeindhoven.nl

 • Verkeerssituatie
  • Fuutlaan
   • Nieuwe Fuutlaan: De berekeningen op basis van de koepelnotitie mobiliteit-parkeren stationsgebied, april 2021 laten zien dat de ‘Nieuwe Fuutlaan’ een oplossing biedt voor de verkeersdruk vanuit de nieuwe bebouwing aan de Stationsweg op de buurt. Het sluiten van de Vestdijktunnel vanuit het noorden is tevens een verbetering voor de verkeersdruk op de buurt. Wat nog niet duidelijk is hoe de ‘Nieuwe Fuutlaan’ gaat aansluiten op de ring. Verder is met de verkeersdeskundigen van de Gemeente Eindhoven gesproken. Hieruit blijkt dat zij een plannings-horizon hanteren voor de ‘Nieuwe Fuutlaan’ van 2025 – 2030. In ieder geval pas na de bebouwing van de Stationsweg. Dit is o.i. veel te laat! Dit project moet gerealiseerd zijn als de bebouwing aan de Stationsweg klaar is. Onder de ‘Nieuwe Fuutlaan’ verstaan wij een traject over het terrein van ProRail/NS iets ten noorden van de huidige Fuutlaan, ook wel het voormalige terrein van Van Gend en Loos
   • Huidige Fuutlaan: Terugdringen van de verkeersonveiligheid en aanpak van trillingen in de huizen aan de huidige Fuutlaan. Deze trillingen worden veroorzaakt door het verkeer en in het bijzonder het zware verkeer. De Gemeente onderkent dit, echter maatregelen blijven uit.  
  • Verkeer
   • Sluipverkeer: Aanpassing van de aansluiting van de Tongelresestraat op de rondweg/ringweg en het verkeersluw maken van de Tongelresestraat in combinatie met een nieuwe structuur van de Kanaaldijk Zuid. De toegang vanuit de stationsweg richting Parklaan ontmoedigen, ten faveure van de ‘Nieuwe Fuutlaan’.
   • De gemeente wil het aantal aansluitingen op de ring te verminderen. Dit sluit aan bij gedachten binnen de buurt om de kruising Tongelresestraat en rondweg/ringweg af te sluiten. Dit zal ook het sluipverkeer via de Parklaan verlagen. Voorwaarde is wel dat de ‘Nieuwe Fuutlaan’ in twee richtingen een goede aansluiting krijgt op rondweg/ringweg.
   • Het is noodzakelijk de structuur van de Kanaaldijk Zuid aan te passen. Momenteel is deze bijna 2-baans behalve het stuk tussen de Gabriel Metsulaan en de Breitnerstraat. Wij zijn van mening dat als dit stuk 2-baans wordt het verkeer vanuit het centrum en naar het centrum toe deze weg verkiest boven een afslag naar de Tongelresestraat. Tevens ontlast dat de Breitnerstraat en de Lucas Gasselstraat, maar bovenal de Dirk Boutslaan waar de scholieren uitgang van het Augustinianum aangelegen is. Deze constructie werkt pas echt goed als de aansluiting van de Kanaaldijk Zuid op de rondweg/ringweg (kruising Rondweg/Geldropseweg) goed wordt geregeld. Ook is een voorwaarde dat de ‘Nieuwe Fuutlaan’ een goede aansluiting op de ring krijgt.
   • Wat betreft een mogelijke afsluiting van de Hobbemastraat op de rondweg/ringweg is het voor ons nog niet duidelijk welk effect dat heeft.
   • Veiligheid rond de school: De verkeersonveiligheid in de buurt wordt het sterkst ervaren rond de school aan de Reigerlaan. De eind 2020, begin 2021 gehouden wijk-enquête heeft aangetoond dat de buurtbewoners vinden dat er te hard wordt gereden in de buurt en er te veel gebruik wordt gemaakt van sluiproutes. De buurt heeft niet alleen hier last van. Door het eenrichtingsverkeer in de buurt raken sommige automobilisten kennelijk gefrustreerd en negeren de inrijverboden en scheuren met te hoge snelheid in de verboden richting door deze 1-richtingsstraten
   • Milieu: De resultaten van onze verkeersenquête geven aan dat er onder de bewoners van het Villapark zorgen zijn over de geluidshinder o.a. veroorzaakt door luidruchtige auto’s en over de luchtkwaliteit eveneens veroorzaakt door het verkeer. Wij willen daarom dat onze buurt autoluwer wordt gemaakt en dat op 30km/uur meer wordt gehandhaafd.
 • Mignot veld
  • Beweging/sport: De buurt is op zoek naar een bredere invulling van het Mignot-veld en een veiliger veld. Het veld, het enige grote groen-veld in de buurt, wordt als gevaarlijk ervaren omdat het zeer oneffen is. Het vlak maken is een wens die leeft en uiteraard moet het ook onderhouden blijven. Verder wordt er te weinig rekening gehouden met andere sporten dan voetbal. Wens bestaat om het veld meer geschikt te maken voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende sportbehoeften, bijvoorbeeld basketbal, sport toestellen voor buiten, atletiekbaan rondom het veld zijn enige mogelijkheden.
  • Speeltoestellen: Ouders van kleine kinderen ervaren de beperktheid van de huidige speeltoestellen voor peuters en kleuters. Er zijn in Eindhoven een aantal goede voorbeelden voor het Mignot-veld: een zogenaamde Urban sportpark zoals op de Halvemaanstraat 130, is misschien te hoog gegrepen, maar als bron voor ideeën een fantastisch voorbeeld. Welllicht is dat een goed voorbeeld voor de inrichting.
 • Water huishouding
  • Grondwater: Recente metingen, verricht door de gemeente, laten zien dat de grondwaterstand nog steeds te hoog is, ondanks de aangelegde drainages in de Pauwlaan en de Merellaan. Onder meer de Uiverlaan, de Reigerlaan, de Merellaan, de Parklaan en de Treurenburgstraat als mede enige bewoners aan de Fuutlaan hebben het meest last van de hoge grondwaterstand.  De drainages blijken niet effectief. Meer maatregelen vanuit de Gemeente zijn nodig. De meeste bewoners hebben wel maatregelen getroffen maar de Gemeente is aanzet
  • Overstromingen: Bewoners aan de Nachtegaallaan die wonen aan de Dommel klagen over overstromingen van de Dommel bij hoge waterstand, hetgeen steeds vaker voorkomt. De Gemeente Eindhoven zou voor deze constatering in overleg kunnen treden met het Waterschap De Dommel om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn.
  • Ook hebben bewoners aan de Nachtegaallaan last van steeds vaker voorkomende hevige regenbuien. Deze hoeveelheid water kan niet verwerkt worden door het riool en stroomt dan deels door huizen naar de Dommel.  
 • Buurtontmoetingsplek
  • Buurtbewoners met peuters ervaren een tekort aan buiten schoolse opvang mogelijkheden in de buurt. Er is een BSO in de Kwartelstraat en in de school aan de Reigerlaan. Daardoor ontstaan lange wachttijden of moet men uitwijken naar andere BSO-mogelijkheden buiten de wijk. Dit wordt als een ongewenste situatie beschouwd. Een mogelijke oplossing zien wij in PICUS-Villa. Deze opmerking moet ook in het licht worden gezien van de verjonging van de buurt. 
  • Door het wegvallen van de ‘Ronde’ aan de Tongelresestraat zijn de mogelijkheden voor gezamenlijke buurtbijeenkomsten en gezamenlijke ruimten afgenomen. Daar is wel een zekere behoefte aan. Een idee is om gemeente voor te stellen de PICUS-Villa aan de Tongelresestraat 2921 te kopen/te huren en deze in te richten als buurtontmoetingsplek
  • Eenzaamheid wordt ervaren als een belangrijk thema. Het is echter moeilijk vast te stellen of eenzaamheid een belangrijk rol speelt in onze buurt. Hiervoor is o.a. onderzoek nodig. In het programma ‘Versterking sociale basis’ worden mogelijke oplossingen geboden voor de aanpak van eenzaamheid. De BuurtVereniging is van zins om in 2022 aandacht aan dit onderwerp te besteden en hoopt mee te kunnen gaan met dit programma
  • Nieuwe activiteiten, als een maandelijkse filmavond, een maaltijd voor buurtbewoners, zouden er kunnen gaan plaatsvinden. De PICUS-Villa is het oude Kantoorgebouw Picus van Houtindustrie ‘Picus’ aan de Tongelresestraat
 • Organisatorisch
  • Opvullen van de vacatures: Binnen het bestuur zoeken we een voorzitter en een coördinator voor de werkgroepen. Verder zijn we op zoek naar een webmaster en we willen een redactie team samenstellen.
  • Het maken van een lijst met mogelijke actiepunten die door bestaande of nieuwe werkgroepen kunnen worden opgepakt
  • Meer vrijwilligers betrekken bij werkgroepen en andere activiteiten
  • Het jaarlijks organiseren van de algemene leden vergadering
  • Organiseren dat nieuwe bewoners sneller kennis maken met en betrokken worden bij de buurtactiviteiten
 • Diversen:
  • Buurtbewoners klagen over de hoeveelheid zwerfafval rondom de afvalcontainers in de buurt van de Action (hoek Meerkolklaan en de oprit Insulindelaan), bij de Buizerdhof en de Picuskade. In sommige gevallen wordt het probleem van het zwerfafval niet veroorzaakt door de bewoners maar door mensen van buiten de buurt. Buiten onze buurt, maar een doorn in het oog, is het zwerfafval tegenover de Roeklaan op de Tongelresestraat.
  • De handel in (soft-)drugs wordt als hinderlijk en onveilig beschouwd. Deze vindt vaak plaats in de avonduren rondom het Mignot-veld. Er zijn ook diverse klachten over verwarde mensen die zich ophouden in de buurt, ook dit wordt beschouwd als overlast. De overlast wordt het meest ervaren buiten de tijden dat het preventie-team operationeel is.
  • De aan de Fuutlaan gelegen garages zijn vaak doelwit van graffiti en vernielingen voornamelijk in de nachtelijke uren. Meer politiecontrole en verbeterde verlichting zou helpen. Als project zouden daar mooie graffiti afbeeldingen kunnen worden aangebracht. Gebleken is dat dit een positief effect heeft op het willekeurig vol spuiten met verf.
  • De Buurtpreventie zou gebaat zijn met het plaatsen van borden en stoeptegels aan de rand van de wijk waarop wordt gewezen op de aanwezigheid van Buurtpreventie.
  • Groen in de wijk. Onze buurt is redelijk groen, maar sommige bomen zijn oud en sommige zijn dood, sommige straten zouden met groen opgewaardeerd kunnen worden. Een Groenplan voor de buurt zou een eerste aanzet kunnen zijn voor (nog) meer Groen in de buurt.
  • De Gemeente constateert wel dat stoepen onregelmatig liggen, zie de gele aanduidingen op de stoepen, maar herstel laat lang op zich wachten.    
  • Honden uitlaatplek.
  • Het groene veld achter de PICUS-Villa als een geheel inrichten en voor een bredere doelgroep dan alleen kleine kinderen.
  • Bewoners hechten heel veel waarde aan het karakter van de buurt. Dit betreft o.a. het industrieel – en cultureel erfgoed. Dat wordt beschermd door de status: Beschermd Stadsgezicht, zowel op gemeentelijk als rijksniveau. Dit moet zo blijven, het is de toegevoegde waarde en uniciteit van het Villapark. De gemeente stimuleert cultureel historisch onderzoek aan panden gelegen in een beschermd stadsgezicht. Dit zou voor onze wijk zeker interessant zijn en daarmee een toegevoegde waarde van onze buurt meer inhoud geven.

Laat een reactie achter

1 Reactie

 1. Cecilia

  Complimenten voor het vele werk van het bestuur van onze wijk. Hartelijk dank

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >