Verkeersplan Reigerlaan: 19 juli in het AG

door | jul 6, 2016

Beste bewoners van het villapark,
Op vrijdag 10 juni heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar de Gemeente Eindhoven de plannen heeft gepresenteerd voor aanleg van een zoen-en-zoef strook en
eenrichtingsverkeer aan de Reigerlaan.
Tijdens deze bijeenkomst is dit ontwerp met de omwonenden besproken. Vanuit de buurt
kwam tijdens de bijeenkomst een alternatief plan. Voordat de Gemeente Eindhoven de
definitieve keuze maakt over de aanleg van een zoen-en-zoef strook en
eenrichtingsverkeer, willen we met u nog een keer van gedachten wisselen over de beide
plannen die nu voorliggen. U kunt beide ontwerpen in de bijlage vinden.
Wij nodigen u dan ook uit voor een nieuwe inloopbijeenkomst op:
Dinsdag 19 juli 2016 van 17.00 tot 19.00 uur (u kunt op elk moment binnenlopen)
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93
Foto-Marloes-Groot-c
Als u vragen over deze brief heeft, kunt u contact opnemen met Hans Wensing, projectleider (h.wensing@eindhoven.nl)
of tel. 040-2386411 . Voor overige vragen kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14040 of kijk op www.eindhoven.nl.
Met vriendelijke groet,
Marloes Groot, uw Gebiedscoördinator
Telefoonnummer: 040-2385037
E-mail: m.groot@eindhoven.nl
Klik op de plaatjes voor een vergroting

20160719 verkeer Reigerlaan_plan Bruijntjes

alternatief André Bruijntjes

20160719 verkeer Reigerlaan_Gemeente

 


Laat een reactie achter

1 Reactie

 1. Andre Bruijntjes

  Hoe speel je de wijk tegen elkaar uit?
  Afgelopen week heeft de Pauwlaan zich beraden over wat de Gemeente het “voorstel Bruintjes” noemt. Naar ik vernomen heb zal er ook een bespreking in de Treurenburgstraat belegd worden. Daarmee gaat de vorm van de discussie een kant op die ik graag had willen voorkomen.
  Met de Gemeente, Hans Wensing en wijk coördinator Marloes, is uitdrukkelijk afgesproken dat er een bijeenkomst belegd zou worden waarop de plannen toegelicht en besproken zouden worden. Eveneens spraken we af dat we de plannen gelijkwaardig en neutraal zouden presenteren en toelichten, dit om een zo onbezwaard mogelijke belangen afweging te waarborgen. We spraken af dat we de Reigerlaan, Fazantlaan, Eksterlaan , Pauwlaan en de Pelikaanlaan zouden uitnodigen. De Treurenburgstraat hebben we daarbij over het hoofd gezien, sorry daarvoor.
  In strijd met de afspraak heeft de Gemeente éénzijdig besloten om de plannen te presenteren zoals zij dat gedaan heeft, zonder toelichting en oormerking als plan Gemeente en voorstel Bruintjes, en in plaats van een gezamenlijk overleg een inloopavond.

  Wat ging er aan vooraf?
  Een aantal bewoners heeft bij de Bestuursrechter bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen van de school. Belangrijke elementen in de motivatie van het bezwaar waren het ontbreken van een verkeersplan, het onnodig grote volume van het gebouw, de verkleining van het schoolplein en de oplossing om op dat verkleinde schoolplein ook nog eens 10 parkeerplaatsen te maken.

  In overleg met de Saltoschool hebben de bezwaarmakers aan de Bestuursrechter gevraagd de behandeling op te schorten. Tijdens deze opschorting hebben bezwaarmakers met het Salto bestuur overlegd en zijn tot overeenstemming gekomen over wijzigingen. De medezeggenschapsraad van de school heeft daarbij een positieve rol gespeeld. Nadat de wijzigingen zijn vastgelegd in een wederzijds getekend Convenant hebben de bezwaarmakers hun bezwaar ingetrokken.

  Zoals in het Convenant afgesproken zijn Saltobestuur, Gemeente en Convenanthouders met elkaar in overleg gegaan om afspraken over verkeer, parkeren en Kiss&Ride te concretiseren. Belangrijk gespreksonderwerp was daarbij de parkeerproblematiek. Alle partijen zijn het er over eens dat parkeren op het toch al sterk verkleinde schoolplein ongewenst is. Een oplossing daarvoor zou het creëren van een 10 tal parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn. Vanuit Convenanthouders zijn hiertoe diverse voorstellen gedaan die allen op bezwaar bij de Gemeente stuitten.

  Als laatste voorstel hebben Convenanthouders voorgesteld circa 10 parkeerplaatsen in de Reigerlaan te maken. Daarvoor moet dan wel de Reigerlaan één richting verkeer gemaakt worden en de Kiss&Ride plaats vinden aan de Fazantlaan die dan ook een stukje éénrichting moet worden. Volgens Convenanthouders ontstaat daarmee een oplossing die aan de meeste bezwaren tegemoet komt.
  Convenanthouders hebben zich direct gerealiseerd dat dit niet alleen hun belang raakt maar ook de omliggende straten en er bij de Gemeente op aan gedrongen de plannen verder in een iets grotere groep te bespreken.

  Het voorstel door de Gemeente
  De Gemeente heeft een voorstel uitgewerkt waarbij de Reigerlaan éénrichting verkeer van Fazantlaan naar Parklaan wordt en de Kiss&Ride(zoen-zoefstrook) op de Reigerlaan wordt afgewikkeld. De Convenanthouders hebben de volgende opmerkingen over dit voorstel:
  • Het noord-zuid verkeer wordt logisch afgewikkeld, noord via Fazantlaan-Reigerlaan en Parklaan, zuid via Nachtegaallaan-Fazantlaan
  • Er worden géén extra parkeerplaatsen gecreëerd, Convenanthouders hebben geen andere keuze dan parkeren op het schoolplein af te dwingen
  • De “Eksterlaan” zal zich verzetten tegen de keuze om éénrichting verkeer te zijn in tegenovergestelde richting als de Reigerlaan, dit om te voorkomen dat er rond gereden wordt en dat de Eksterlaan de eerste doorsteek wordt tussen Parklaan en Fazantlaan. Dus in de oplossing van de Gemeente zal de “Eksterlaan” éénrichting verkeer van Fazantlaan naar Parklaan eisen
  • De Kiss&Ride(zoen-zoef) wordt op een heel onlogische plaats gemaakt die het gebruik ervan niet zal aanmoedigen. Bij een lege Kiss&Ride wordt van de eerst aankomende ouder verwacht dat zij/hij hun kind aan het einde van de strook, bij de Parklaan afzet. Het kind moet dan onbegeleid terug lopen naar het schoolplein.
  • Het hele ontwerp van de school, en de afspraken in het Convenant zijn er op gericht de school via het schoolplein vanaf de Fazantlaan te ontsluiten.
  Het voorstel door Convenanthouders
  • Maak de Reigerlaan éénrichting verkeer van Parklaan naar Fazantlaan
  • Maak ook de Fazantlaan éénrichting verkeer ter plaatse van de school, optioneel uit te breiden tot de hoek Pauwlaan/Treurenburgstraat
  • Maak 10 parkeerplaatsen op de Reigerlaan en los daarmee de afspraken uit het Convenant in
  • Organiseer de Kiss&Ride langs de Fazantlaan ter hoogte van de school en maak de toegang tot de school zoals die bedoeld is
  • Denk na over de rijrichting in de Pauwlaan en overleg dit met de bewoners
  • Nadeel van deze oplossing is dat het noord gaande verkeer moet omrijden door de Pelikaanlaan of de Pauwlaan, het zuidgaande verkeer blijft via de Reigerlaan en Fazantlaan lopen

  Oproep aan u allen
  Dring er tijdens de inloop bij de Gemeente op aan alsnog het afgesproken overleg te organiseren. Aan elke oplossing voor verkeer die gekozen wordt zitten plussen en minnen voor verschillende straten. Het lijkt mij toch mogelijk en gewenst om in een overleg een belangen afweging te maken waarin de voor- en nadelen evenwichtig verdeeld worden.
  Eerder bleek al dat er in de buurt een breed draagvlak voor de school bestaat en niet alleen bij ouders die nu hun kind hier op school hebben. Dit zal toch zeker ook gelden voor het maken van een veilige afzetmogelijkheid voor de kinderen en het vóórkomen dat het toch al sterk verkleinde schoolplein voor parkeren gebruikt gaat worden?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >