Antwoord op uitnodiging wethouder Seuren

door | apr 19, 2016

2016-04-15 brief wethouder SeurenLucie en Erik Loopstra – Lakerstraat 32 Eindhoven – 18 april 2016

Geachte meneer Seuren

Dit is ons antwoord op de uitnodiging [verzonden op vrijdagmiddag 15 april om 17.15] om op 21 april over de nieuwe plannen van Picuskade te komen praten met U, Wooninc en ambtenaren. U krijgt dit per email en aangereikt via de balie.
Om misverstanden te voorkomen deel ik deze brief met antwoord ook op de buurtwebsite. Deze reactie is iets uitgebreider, zodat iedereen het kan begrijpen.

Wij zijn geen partij in deze samenhang van plannen op het oude industrieterrein NRE-Picus. We ondervinden alleen schade door de plannen met dit terrein tot op onze grond en in onze leefomgeving door de georganiseerde overlast.
Wij kunnen daar alleen een zienswijze of bezwaar tegen indienen als de plannen die uitgevoerd gaan worden, niet voldoen aan wettelijke eisen. Iets mooi of lelijk vinden is geen wettelijke eis, dus al bouwt men daar een roze olifant, als het aan de wetgeving voldoet, mag het. De historische/chemische samenhang tussen de terreindelen maakt elk plan complexer dan nodig, Dat is niet onze opzet, maar die van de gemeente.

Om onze zienswijze te onderbouwen moeten wij informatie hebben. Onze positie is dus alleen het vragen en verwerken van informatie. Aan de hand daarvan kunnen wij, behalve een procedure instellen, ook een persoonlijk verzoek doen aan gemeente en provincie, meer niet.
Dat hebben wij gedaan. We vroegen om na te denken voor men een vrijwel leeg terrein gaat bebouwen ALVORENS te saneren.

A – In tegenstelling tot wat de krant en de ambtenaren over de bezwaarmakers zeggen: er mag van ons WEL gebouwd worden. Maar niet zodanig dat er onbeheersbare schade voor anderen ontstaat. We hebben een voorkeur voor een gebouwengroep die bij de wijk past, niet afgesloten achter een hek, en zonder dat er tweedracht voor de wijk met de bouwplannen mee komt. De procedure binnen de wet, zonder dat daar bestuurlijke capriolen voor moeten worden uitgehaald.

B – De wet is er om lusten en lasten eerlijk te verdelen. Experimenteren door deelnemende partijen zelf is altijd in het nadeel van andere partijen, wetgevende macht en uitvoerende macht zijn niet voor niets gescheiden.

C – Het terrein Picus-NRE is historisch en chemisch een geheel. Het steeds ophakken in stukjes en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden door de gemeente schaadt de nu omwonenden en straks de bewoners, initiatiefnemers en ontwikkelaars

Als op onze brief totaal verschillende reacties komen telt dat als informatie. Die kunnen we delen. De gemeente heeft weinig informatie openbaar gemaakt, of heeft u misschien zelf niet alles? De provincie kent die informatie blijkbaar wel.2016-03-30-bodemsanering

Wij kunnen hierbij vermelden dat de toezichthoudende, de handhavende en de wetgevende taak alleen ligt bij de Omgevingsdienst zelf. Toevallig zat uw voorganger, mevrouw Schreurs, daar in het dagelijks bestuur. De hele trias politica in één hand, het schijnt te mogen maar wordt wel onwenselijk genoemd. Deelsanering 2010 naast DAF museum zonder toezicht, zonder controle achteraf, met goedkeuring kon zo wel.

De Provincie wil dat er gesaneerd wordt, uw uitnodiging suggereert dat we het alleen over de openbare ruimte willen hebben, lantarenpalen en de wegen.
Daarover weten we dat er geen andere openbare ruimte is dan de stoep van de Tongelresestraat, de rest is al bepaald in anterieure overeenkomsten. Die laten straks na onderhandelen een stukje semi openbare ruimte over. Als dat behandeld wordt volgens de wet is de kous af.

De stoep van de Tongelresestraat is goed genoeg zoals hij is als openbare ruimte, alleen als hij dienst doet als bussenparkeerplaats functioneert het niet. Dat is handhaven, geen planning.
De parkeernota van het totale terrein doet aan geheimzinnige en magische vermenigvuldiging van parkeerplaatsen. Dat is inderdaad een gevolg van niet-saneren, dus geen parkeerkelder.
Zo samenhangend zijn deze oorzaken en plannen met elkaar.

Na de uitspraak van de raad van State, dat het plan zo niet door mocht gaan, is er een nieuwe situatie. Er komt een nieuw plan. Dan moet er een nieuwe procedure starten met nieuwe mogelijkheid voor het indienen van zienswijze, voor iedereen. Zowel voor de omgevingsvergunning als voor de verandering van de EHS. Daar moet de provincie het nog mee eens zijn, op die stemming hebben wij geen invloed.

U wilt ons nu de procedure uitleggen. Dat is onnodig, wij gaan het namelijk niet aan anderen uitleggen. Dat kunnen uw inhoudelijk betrokken ambtenaren veel beter. Of ze dat doen op ons halfjaarlijkse A5-je of op een avond in het DAFmuseum. Alle inwoners van de wijken om het terrein zijn door de C en H wet allemaal eenlingen, moet u allemaal gelijk behandelen.

Wij hebben een brief geschreven, we zijn geen vergunning-gevende instantie, dus we hoeven niets eerder te hebben dan een ander.

De gemeente heeft bij de Raad van State het advies gekregen om alles hierna exact volgens de wet te doen. Dus b.v. geen rooien in het broedseizoen, alle contracten in orde enz. enz. Dat is een zaak voor de politiek, de wethouders, u zelf.

U moet nu schipperen tussen enerzijds de geheime anterieure contracten (welke grond is van wie en hoeveel betaalt iedereen aan elkaar wanneer) anderzijds de crisis en herstelwet, de uitspraken van de Raad van State, de Ecologische Hoofdstructuur [Europese wetgeving], het vaststaande bestemmingsplan, enzovoort.
Daarbij moet u rekening houden met de rechten voor de omgeving en de bewoners daarvan. Dat is namelijk de rede van bestaan van een gemeente, de zorgplicht voor haar inwoners. Niet de ene groep veel rechten geven en de andere niet. Dus geen nieuwe initiatiefnemers op het terrein NRE waarvan de plannen meer waard zijn dan de al uitgevoerde plannen van de omwonenden. Alleen omdat er voorzieningen nodig zijn volgens de anterieure overeenkomsten van het DAF-ensemble en de kade.

Het is heel dapper om juist na de rechtszaak over Picuskade het project nu uit te breiden met het DAFmuseum, het project heet nu officieel DAF-ensemble. Juist onder dat museum zit een groot deel vervuiling en tanks die nodig gesaneerd moeten worden. De damwand die dat tegen moet houden [en ruikbaar niet doet] is van Jaren 90, Met een garantietermijn van 25 jaar maximaal. Het saneringsrapport ontbreekt, de waterstroomrichting van daar af is deels de wijk in en deels het NRE terrein op. Er mist voldoende diepte en analyse in de rapporten van de dijk, het DAFmuseum, de grond achter het DAFmuseum. Bij de rest van die gashouder (de inspiratie van het oude Picusplan) onder westelijk gebouw 3 en gebouw 1 mist alles.

Zo lijken de gronden administratief  schoon. Een terrein kan heel goed stinken en voor water zorgen waar je jeuk en rode vlekken van krijgt zonder rapport. De waterstromen gaan van daaraf naar het NRE terrein.
Dus kan het NRE terrein nooit effectief gesaneerd worden, als er geen sanering bij de plannen zit van het DAF-ensemble en de dijk.
Het chemische verband van uw plannencombinatie: als men niet bovenstrooms begint met saneren wordt het benedenstrooms nooit wat. Bovenstrooms. De dijk zelf bedekt en bestaat uit van alles wat niet wenselijk is.

Als extra: Uw manier van bouwen, meer dan 10 verdiepingen, maken dezelfde te bouwen woningen meer dan 30 % duurder dan nodig, dat op een aardbevingsbreukvlak op een moeras, dus nog meer kosten.
Al deze afwegingen moet u maken, wij niet.
Uw afwegingen zullen deels bepaald worden door de geheime anterieure overeenkomsten;
Het economische verband met de andere plannen aangegeven, het saneringsplan NRE terrein en het definitief tijdelijk bestemmingsplan NRE.

Alle plannen zijn met elkaar verbonden door die anterieure overeenkomsten, draaiend om watertoets, 5th NRE, de dijk en parkeren. U bepaalt dus met deze plannen DAF-ensemble en verder op de dijk ook de andere twee die nu ontwikkeld zijn. Dat het saneringsplan zoals ingediend (toen nog deelsaneringsplan) op 20 april bij de raad van state komt wil u niet afwachten. Dat bepaalt uw relatie tot de buurt.

Een aantal mensen uit de buurt is al meer dan twee jaar bezig de knopen over dit terrein te ontwarren, niet alleen over de openbare ruimte op de stoep.
Geen enkele vorm van inspraak kan zonder de informatie van de rapporten en gegevens die niet openbaar zijn. Inspraak met aansprakelijkheid in deze miljoenendans is niet voor burgers te doen, daar heeft de gemeente het te ver voor laten komen. Uw verantwoordelijkheid dus.

In deze zaak voor heel NRE en Picus samen heeft de gemeente het zo gestuurd dat de rechter door uitspraak NA alle rechtszaken vertelt waar de discussie over mag gaan.
Wat heeft de gemeente buiten de wet om gedaan en wat niet? Zo ver is het nog niet.
Wij kunnen alleen kijken of de gemeente gedaan heeft wat mag, of niet gedaan heeft wat ze had moeten doen.
Dus we wachten op een plan. U laat dat zien, misschien met de nu missende informatie erbij.
Misschien met voorlichting erbij. Dan kunt u de reacties via zienswijzen afwachten. Iedereen in de buurt mag weer een zienswijze indienen. Niet alleen de mensen die u nu uitgenodigd heeft. Misschien is alles gewoon in orde zoals de rechter gevraagd had. Dan is er geen rede voor een zienswijze.

Er is een netwerk van uitbestede verantwoordelijkheid gemaakt, waarin de gemeente een eerste verantwoordelijkheid heeft, toezicht het waterschap en de omgevingsdienst. De aansprakelijkheid is niet af te schuiven. De aansprakelijkheid in geval van onbeheersbare vervuiling zoals hier, is wel iets om rekening mee te houden. Uw raad heeft op 22 september 2015 besloten het hele terrein in een keer te willen saneren. Daar valt dit stuk terrein ook onder. Ze voelden zich moreel verantwoordelijk voor dit terrein. Democratisch besloten en democratisch gekozen, zij zijn dat wel, wij niet.

Volgens de provincie heeft u al geld gekregen, en het terrein met oude industrie heeft de gemeente heel veel geld opgebracht wat nog bij de provincie ligt.
De financiën zoeken moet voor een wethouder van financiën te doen zijn in dit geval.

Als u het inderdaad volgens de wet wilt doen dan had de rechter gelijk, Dan heeft u nog heel wat werk te doen…
We wensen u veel wijsheid toe op de geplande bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,    Erik Loopstra en Lucie Loopstra-Moonen

Laat een reactie achter

1 Reactie

  1. Huub

    Tjee, ik snap dit echt niet. Waar is de oplosrichting, waar gaat dit heen? Waarom niet gewoon in gaan op een uitnodiging en luisteren? Van een loopgraven oorlog is nog nooit iemand beter gewordem. 218 bewoners uit deze wijk verdeeld over 137 huishoudens hebben zich uitgesproken om het schip NRE constructief en positief te keren. Jammer dat je de uitnodiging afslaat. Ook jammer dat er nergens in het lange relaas staat, wat de oplossing is.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >