Verbetering grondwaterpeil?

Verbetering grondwaterpeil?

De gemeente is nog steeds bezig met de grondwater problematiek in onze wijk. Hier onder een bericht van de gemeente en een verzoek om reactie. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar het functioneren van de voorzieningen om de grondwateroverlast in het Villapark...
aanleg Drains ivm Wateroverlast

aanleg Drains ivm Wateroverlast

Om verlaging van het grondwater te bewerkstelligen is de gemeente gestart met het aanleggen van drains in de Merellaan en de Reigerlaan. Planning was Jan/Feb 2019 wegens volle agenda’s zijn de werkzaamheden pas in April gestart. Planning van de werkzaamheden:...
Aanpak grondwateroverlast Villapark

Aanpak grondwateroverlast Villapark

“Maatregelen wateroverlast in het Villapark” – November 2018 De gemeente zal begin december alle bewoners van het Villapark berichten over de voortgang. Op 12 november 2018 hebben wij als leden van de commissie wateroverlast Villapark, een project van...
24 November in het AG rapportage Wateroverlast

24 November in het AG rapportage Wateroverlast

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft het ingenieursbureau Wareco een enquête uitgevoerd naar het inventariseren van (grond)wateroverlast in het Villapark. Uit de enquête blijkt dat er grondwateroverlast wordt ervaren in de wijk. Daarnaast is duidelijk geworden...
Werkgroep grondwater opgericht

Werkgroep grondwater opgericht

Beste buurtbewoners, Tijdens de vergadering van onze buurtvereniging Villapark op dinsdag 24 mei 2016 in het AG heeft dhr Ger Renkens van de gemeente Eindhoven aangegeven, dat er de laatste twee jaar een toenemend aantal klachten binnenkomen uit onze wijk over het...
Verbetering grondwaterpeil?

Alarm: hoge grondwaterstand Reigerlaan

Bij het aanleggen van de nieuwe kabels door/voor ENDINET stuit men op een grondwater hoogte die uitzonderlijk hoog is. In de Reigerlaan moest men de geul meter voor meter leegpompen om bij de kabels te komen! 30 cm. onder het maaiveld staat al water! In Kelders staat...