tourinfo-P: Gaailaan 5

Gaailaan 5 (P)

Voor dit pand in het trottoir zie je zogenaamde struikelstenen (Stolpersteine). Deze struikelstenen herdenken Joseph van Vlijmen en  Bernard Andre van Vlijmen die op dit adres gewoond hebben. Beiden zijn overleden in 1945 in Auschwitz.