tourinfo-L: Parklaan 15 en 17

Parklaan 15 en 17 (L)

In deze woningen startte het in 1929 door ouders opgerichte, Lorentz Lyceum. Ze was vooral bedoeld voor het niet-katholieke hoger personeel van Philips.  Ook de kinderen van de fam. Philips zaten hierop. Het ontving in het begin geen overheidssteun, wel van Anton Philips. Deze had ook wat moeite met de overheersende katholieke “macht” in de stad. Het lyceum bevond zich hier van 1930 tot 1935. Tijdens de oorlog zaten er Duitsers en daarna de geallieerden.