tourinfo-H: SALTO school Reigerlaan

SALTO SCHOOL REIGERLAAN (H)

Reigerlaan 3. Nutschool voor lager onderwijs betrok deze school in 1915. Architect Hanrath. De Nutschool werd in 1876 gesticht op de hoek Grote Berg en Wal. Het witte huis, links van de school, werd gebouwd voor de hoofdonderwijzer.  Onlangs heeft grote renovatie en nieuwe aanbouw plaatsgevonden. Deze werd in januari 2017 afgerond.  Achter de school, en onderdeel hiervan, staat de voormalige fröbelschool. Gestart in 1928.