Alarm: hoge grondwaterstand Reigerlaan

Alarm: hoge grondwaterstand Reigerlaan

Bij het aanleggen van de nieuwe kabels door/voor ENDINET stuit men op een grondwater hoogte die uitzonderlijk hoog is. In de Reigerlaan moest men de geul meter voor meter leegpompen om bij de kabels te komen! 30 cm. onder het maaiveld staat al water! In Kelders staat...