Actieplan Buurtvereniging Villapark

Missie:
De buurtvereniging wil dat het Villapark - als groene wijk in het centrum van Eindhoven, leefbaar en vitaal blijft.
Eerste doel:
Beter en sneller oplossen van problemen in de wijk.
Acties:
1. Informatie van en naar bewoners toe over of ten bate van initiatieven van de gemeente
2. Alle verbeterpunten uit enquêtes benutten voor een verlanglijstje richting gemeente en daar structureel overleg over 2x per jaar
3. Actie op de onderdelen Verkeer enParkeren, buurtpreventie, evenementen, Novadic, Reigerschool, groen riolering Mignotveld
Tweede doel:
Een representatievere buurtvereniging
Subdoelen:
Draagvlak, meer signalen van bewoners etc. door levendigee communicatie tussen buurtvereniging en bewoners.

Actielijstje:
(2007, dit lijstje wordt geactualiseerd)
1. Werkplan buurtvereniging met heldere doelen en organisatiestructuur
2. Website met info over buurtvereniging, overleg met gemeente, chatruimte, need to know's nice to know (bijv. gesponsord door bedrijven Parklaan)
3. Nieuwsbrief (papieren uitgave website - of kan de webplek alles doen? Sam(enwerken met 3T van de Ronde?)
4. Welkomstbrief van de oudercommissie voor iedere nieuwe bewoner over wie wij zijn, wat wij doen, waar je ons kunt vinden (e-mail en web-adres)
5. Bewoners-enquete om na te gaan wie hoe actief wil worden / meer informatie wil apart en/of benaderen met o.a. de volgende vragen:
a. Wie wil deelnemen aan een bewonerspanel: soort reactiepanel op voorstellen vanuit gemeente of met vragen over problemen die opgelost moeten worden?
b. Wie wil automatisch op zijn/ haar e-mailadres het verslag van het bestuur/ de werkgroepen ontvangen?
c. Welke bewoners hebben voor de buurtvereniging interessante kennis en kunde in huis en zijn bereid om daarover te vertellen op een avond?
d. Welke bewoners willen meedoen aan activiteiten in de wijk (evenementencommissie)?
6. Een info-avond bijv. over de geschiedenis (en klein uitstapje naar de toekomst) van de wijk.

 

Oproep Oproep Oproep
Wie heeft tijd, zin en talent om een actieve rol te gaan spelen in de buurtvereniging Villapark?

Het bestuur van de buurtvereniging heeft behoefte aan versterking: we zoeken een voorzitter en drie gewone bestuursleden.
De functie van voorzitter is een leidende en een representatieve. We zijn op zoek naar iemand met een sterk netwerk in Eindhoven, die in het Villapark woonachtig is en het leuk vindt om in teamverband te opereren. De overige bestuursleden die worden gezocht zullen respectievelijk een rol gaan spelen in de buurtpreventie (het aansturen van de buurtcoördinatoren) en het organiseren van evenementen. Voor laatstgenoemde taak zoeken we twee personen. De buurtpreventie kan door 1 bestuurslid worden opgepakt.
Heeft u interesse of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Leo van Rooij , de secretaris.

Opzet orgnisatiestructuur buurtvereniging
Netwerk van autonome werkgroepen die allemaal linken hebben met een of meer bestuursleden.
Geen hierarchische structuur maar zo veel mogelijk draagvlak van onderop.
De eigen verantwoordelijkheid en eigenstandigheid van de werkgroepen staat centraal.
Daarnaast we een soort paraplu om meer synergie te bereiken in onze inspanningen.


Actieve leden Buurtverenigng
Voorzitter:
Bert Knegtering
Bert Knegtering

Kwartelstraat 4
5613 ET Eindhoven
040-2373533
bert@knegtering.nl

Secretaris: Leo Buurtvereniging Villapark Eindhoven
Treurenburgstraat 24
5613 EB Eindhoven
040-2433628
rooijl@on.nl
(Correspondentieadres)
Leo van Rooij
Penningmeester:
Cees Aertse
Kees Aertse

Contributie Buurtvereniging Villapark Eindhoven: 15.00.37.961
cjaertse@gmail.com

Werkgroep Verkeer:
Jan Welvaarts
Arjen van der Sijd
Jan Welvaarts Tongelresetraat 99
5613DC Eindhoven

JanWelvaarts@gmail.com
Veiligheid & Buurtpreventie:
Kees Aertse
...zzz....
Werkgroep Buurtpreventie is sinds november 2007 "slapend". De bijeenkomsten van de werkgroep werden steeds slechter bezocht door het gevoel bij de leden dat er niet zoveel meer te regelen was. De grote klus, aanpassen van hang- en sluitwerk en de afsluiting van achterpaden, is achter de rug. Er bleef alleen over het periodieke overleg met de Politie. Als de Buurtvereniging de werkgroep ‘wakker’ wil maken kan dat eenvoudig: het adresbestand is bewaard en wordt bijgehouden door Jan van Kessel, Wijbrand Siedenburg heeft zich voorlopig beschikbaar gesteld als hoofdcoördinator / contactpersoon. De laatste aktiviteit van de werkgroep was het samenstellen van een zogenaamde meterkastkaart met nuttige telefoonnummers en websites van instellingen en instanties. Deze kaart wordt / is, samen met de aankondiging van de ‘slaap’ van de Werkroep, huis aan huis bezorgd in die straten waar een coördinater is. Eef(je) Klaassens-Postema (oud-voorzitter)
Evenementencommissie:
v a c a t u r e (bestuurslid)
Jos Feijen
Jeannette Scherf
John van den Boom
 

 

voor Oliebollen en allerlei andere leuke evenementen!

Commissie is in
RECONSTRUCTIE
Jos
web-meester:
Leo Treurenburgstraat 9
5613 EA Eindhoven
040 2434670 of 06 5199 6597
willum@on.nl
of info@villaparkeindhoven.nl
Willum Cornelissen
   
Buurthuis De Ronde
voorzitterJos Jan Stokkermans
(Kievitlaan 11,  5613 BJ Eindhoven, 040-2451639 : sgv.deronde@live.nl)
kan met veel overtuiging vertellen over het succes van dit voor Eindhoven unieke buurthuis aan de Tongelresestraat. Wie kent het niet? We hebben immers allemaal een abonnement op Tingel-Tongel-Tange (3T-magazine)
zie webplek: deRonde.info
3T-magazine
zie ook de webplek van 3T-magazine

contact: 040 8481305 of e-mail:
redactie.3T.magazine@on.nl
gemeente Eindhoven:
Gemeente Eindhoven Stadsdeelteam Tongelre
Alles over onderhoud van openbare ruimte in Eindhoven
Bestemmingsplannen in digitale vorm
Regelgeving en besluiten gemeente Eindhoven
andere organisaties in de buurt:
Politie Eindhoven Bureau Tongelre
Basisschool Reigerlaan hart voor Lakerlopen
KadeBedrijven Cingelshouck
  Irisbuurt
parochie Tongelre café Sporthal Haagdijk
verpleeghuis Dommelhoef verpleeghuis Berckelhof Tongelre
Dafmuseum  
Novadic Kentron:
veiligheidsmedewerker
Gwynny Hamilton
040 2155 300
06 1345 8641