Onze Fons... Fons Spierings

in Memoriam
8 april 2013
Wim BatenburgWim_Batenburg

Help Faber Wijdeveldlogo_DeLaak
Beste Bert, beste buurtgenoten
Normaal gesproken ben ik niet zo van de bedelbrieven, maar in dit geval maak ik graag een uitzondering om iets voor deze dappere kleine man te doen. Faber Wijdeveld is een buurtgenootje van ons en woont met zijn ouders op de Tongelresestraat in Eindhoven, vlak naast het Indiase restaurant.
Wellicht heb je er de afgelopen weken al iets over gelezen in het ED en doen jullie al op je eigen wijze iets. Het betreft het trieste verhaal van een knulletje van 3 jaar dat samen met het gezin knokt tegen een zeer ernstige vorm van kanker. Er zijn diverse akties gaande om hem en zijn ouders voor een zeer specifieke behandeling naar Amerika te kunnen laten gaan. Zij zullen daar zeker een half jaar moeten verblijven.
Bij kinderen is de kans op herstel van de ziekte relatief groot (tussen de 20-50 %) de kans op terugkeer is 80 %. Echter met een behandeling in Amerika kan deze terugkeer-kans met 30 % worden gereduceerd.
De kosten voor de behandeling worden vergoed maar Joost, Romy en Faber’s broertje dienen hun eigen reis- en/ verblijfkosten te dekken voor de periode van een half jaar. Zij denken hier ongeveer 50.000 € voor nodig te hebben, maar dit bedrag is voor hen, ondanks veel hulp van familie en vrienden, niet op te hoesten. Er is al behoorlijk wat bij elkaar gesprokkeld, maar wij zijn er nog niet! Alles wat meer gedoneerd wordt en niet nodig is voor hun reis en verblijfskosten zal besteed worden aan diverse overige gerelateerde fondsen als Villa Joep, KiKa (Stichting kinder kankervrij) en Kinderkanker gerelateerde doelen.
Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is te moeten knokken voor het leven van je kind en te moeten beseffen dat je wellicht afscheid van hem zal moeten nemen. Misschien krijgt hij mede met de welwillende hulp van zijn buurtgenoten en buurtvereniging toch nog een redelijke kans op leven.
Eventuele bijdragen kunt u overmaken op Rek.nr. 3127085 t.n.v. L.A.Amsterdam te Ehv. Onder vermelding van Faber goes to the USA.
Alvast mijn dank!
Lean A. Amsterdam
General Manager/ Rentmeester - Philips Estate Huize “de Laak”
Parklaan 99 - 5611 CW Eindhoven Telefoon: +31 40 24 32 772 Mobiel: +31 6 13131968 (per 01.01.2012)
E mail: huize.de.laak@philips.com

terug naar boven

Er is doorlopend nog meer aan de hand dan we denken...
Wie wat te melden heeft stuurt een e-mailtje naar de secretaris en/of naar de web-meester

 

In de Remonstrantse Kerk, Dommelhoefstraat 12Berg van de Ziel

Op dinsdag 19 november
organiseerde de Remonstrantse Gemeente Eindhoven een Gespreksavond met de econoom
J. Muysken over het onderwerp:
DE ECONOMISCHE MENS
EN DE MENSELIJKE ECONOMIE

Over onze huidige economische situatie en de betekenis van de economische wetenschap daarin
Tijdstip: dinsdag 19 november 2013 om 20.00 uur.
Plaats: het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven aan de Dommelhoefstraat 1A in Eindhoven


Voor andere activiteiten van de Remonstrantse Gemeente in de Dmmelhoefstraat: www.remonstranten.org/eindhoven

terug naar boven


Meedoen aan een Stadsnatuurproject?
Hallo Bert, en andere Buurtbewoners
In Eindhovense wijken doe ik, in opdracht van gemeente,
woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en particulieren, stadsnatuurprojecten.
Onlangs ben ik op bezoek geweest bij Max Pierey, in de Pauwstraat. Hij gaf in het gesprek aan dat mogelijk de buurtvereniging villapark ook geïnteresseerd is om een stadsnatuurproject samen met MU-S in de wijk te ontplooien. Als dit het geval is laat me dit dan via de mail weten.
Met vriendelijke groet, Arjan Ooms (06 48 53 63 11)
MU-S : Met U - Stadsnatuurprojecten

www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl

Het Academisch Genootschap 70 jaarAG

AG-Symposium 2015
In verband met zijn 70-jarig jubileum organiseert het Academisch Genootschap een Symposium over ‘Digitale Toekomst: hoe baas blijven in eigen brein’ op zaterdag 18 april 2015.

Het Academisch Genootschap
De Eindhovense Vereniging 'Het Academisch Genootschap' (AG) biedt zijn leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en hun belangstelling voor cultuur, wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen verder te ontplooien. Het AG verwelkomt iedereen die op grond van belangstelling en opleiding of werkervaring de mogelijkheden van het AG wil benutten.

 

Reconstructie Parklaan (2.0)
Namens de buurtvereniging hebben Liesbeth Mijs en Wijbrand Siedenburg de e grondige reconstructie van de Preconstructie Parklaan bijna klaararklaan de laatste twee jaar gevolgd.
Lees hun verslag (klik op plaatje)

Lees ook mededeling van de gemeente over
verkeersomleiding
in november

Tongelresestraat
i.v.m. aansluiting
reconstructie Kievitlaan
.

 

Vogelwerkgroep Villapark

Gierzwaluwen welkom in Villapark !
berichten van de werkzaamheden van de Vogelwerkgroep Villapark

Over een paar weken, misschien dagen eind april, zijn ze plotseling weer te bewonderen in de lucht boven Eindhoven: de gierzwaluwen! In het land zijn ze op 14 april al gesignaleerd! Ze overwinteren in het zuiden van Afrika en hebben er een vliegtocht van 6000 kilometer opzitten als ze hier weer boven de stad cirkelen. Ongelooflijk zo´n afstand, als je dat kleine vogeltje met dat kleine lijfje ziet!
U heeft ze vast wel eens zien vliegen, een hele groep luchtacrobaten. Meestal hoor je ze eerder dan dat je ze ziet. Ze maken namelijk een  hoog, gierend geluid, vandaar ook de naam gierzwaluw! Ze leven van insecten. Ze kunnen op een dag wel 15.000 insecten verorberen. Voor hun jongen maken ze van zo 'n 200 insecten met behulp van speeksel een balletje om te voeren. De jongen krijgen soms wel twintig van die balletjes per dag!
De gierzwaluwen broeden in kolonies. Ze komen elk jaar terug naar hun oude stek. Ze hebben een voorliefde voor oude gebouwen en huizen. Daar zoeken ze een nestplek onder het dak of in een spleet van een muur. Omdat veel oude gebouwen gerenoveerd en geïsoleerd zijn of worden, is er veel minder nestgelegenheid dan enkele jaren geleden. We kunnen dit verhelpen door speciale gierzwaluwnestkasten op te hangen, nestpannen op het dak te leggen of nestelstenen in te bouwen in nieuwe muren. De gierzwaluwen hebben hele korte pootjes en kunnen daar niet op staan. Vanuit het nest laten de vogels zich vallen en vliegen dan de lucht in. Vandaar dat de nestkasten alleen op plekken kunnen hangen, waar de gierzwaluw een vrije val van enkele meters kan maken. Meer informatie over nestkasten en dakpannen vindt u op deze website:
www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl
Buiten de broedperiode zijn de gierzwaluwen voortdurend in de lucht. Ze slapen in de lucht! Ze paren in de lucht. Ze eten en verzamelen insecten in de lucht. Ze kunnen in duikvlucht snelheden van meer dan 200 km/uur bereiken! Eind juli trekken ze weer weg, naar het Zuiden. Ze zijn dus maar voor een periode van drie maanden in Nederland. Vandaar ook hun bijnaam: honderd-dagen-vogel.

Vogelwerkgroep Villapark heeft afgelopen winter met Arjan Ooms van Stadsnatuurprojecten een inventarisatie gemaakt van geschikte plekken in de wijk voor het ophangen van broedkasten voor gierzwaluwen. In februari zijn met behulp van een hoogwerker vier langwerpige kasten voor elk drie broedparen bevestigd aan de muur van het Apollohuis in de Valklaan. Ook wordt een vogelgeluidenkastje opgehangen om de gierzwaluwen te lokken. Ook bij enkele huizen in het Villapark zijn nestkasten voor gierzwaluwen of voor huismussen opgehangen. Nu maar afwachten of deze vogels hier willen broeden! Wij houden u op de hoogte! Het project Haagdijk zal in twee muren nestgelegenheid inbouwen! Het zijn onzichtbare en grote nestelkasten in de spouw die door een kleine opening in het metselwerk bereikt kunnen worden.

Wilt u ook iets doen voor vogels in de buurt? Zorg dan voor zoveel mogelijk beplanting in de tuin. Vogels eten zaden van planten, struiken en bomen. Andere vogels eten juist meer insecten. Voor insecten zijn bloemen van groot belang. Mussen eten ook broodkruimels en zitten graag in groepjes in dichte hagen of compacte struiken. Heeft u ook belangstelling voor een nestkast, kijk dan op bovengenoemde website voor de mogelijkheden.

Tot zover de berichten van de Vogelwerkgroep. Volgende keer komen andere vogelbewoners uit de buurt aan bod. In onze buurt zijn o.a. roodborstjes, winterkoninkjes, huismussen, spreeuwen, boomklevers, tjiftjaffen, fitissen, koolmezen, staartmezen, pimpelmezen, boomkruipers, grote bonte spechten en heggemussen gespot.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, mail dan naar: anne@tenner.nl
Vogelwerkgroep Villapark: Liesbeth Mijs, Marijoke Wils, Hélène van Vriesland, Janneke Diepenhorst, Ildi Spiertz en Anne Tenner

terug naar boven


Hallo stadsnatuur liefhebbers


Op 22 Maart 2013 hebben we “House Martin” geplaatst in de wijk Woenselse Heide http://www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl/fotoalbum.php?nr=15 , daarna “De vlucht van de Grote Graaf” aan de Graaf Adolf str.
Oude Spoorbaan was erg succesvol http://www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl/fotoalbum.php?nr=8
Met de ANWB doe ik een langduriger project en opening in het Henri Dunant Park.
Het gaat boven verwachting gaat goed met MU-S en de aandacht voor stadsnatuur, maar er is nog veel te doen. http://www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl/projecten.php
Graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet, Arjan Ooms
MU-S = Met U - Stadsnatuurprojecten - 06 48 53 63 11

terug naar boven

Verslag werkgroep bomen Parklaan, medio juni 2013.

De voorbereidingen voor de renovatie Parklaan waarbij de oude riolering vervangen wordt door twee nieuwe buizen zijn in volle gang. Het project kreeg in Mei van dit jaar groen licht van de gemeenteraad, die in het kader van de slechte financiële situatie alle in voorbereiding zijnde projecten nog eens doorlichtte. Werkzaamheden beginnen vanwege een moeilijke aanbesteding begin 2014, aan de centrumzijde.

Het bestek waarin de werkzaamheden nader gepreciseerd worden is klaar. De werkgroep van het Villapark die zich bezig houdt met de bomen en het groen in de Parklaan heeft dit bestek ter inzage gekregen en een gerenommeerde stadsboom en stadsbodem deskundige heeft, op verzoek van de werkgroep hierin nog een zestal verbeteringen geadviseerd. Deze zijn alsnog in het bestek opgenomen. De platanen en vooral hun wortelgestel, zijn daarmee maximaal beschermd tegen de niet geringe veranderingen die tijdens het werk plaatsvinden.

Brabant water en Endinet maken van de gelegenheid gebruik hun leidingen in de Parklaan te vernieuwen, voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden. De leidingen bevinden zich 90 cm onder de trottoirs aan beide zijden en worden nu eenzijdig aangelegd. Endinet legt de gasleiding aan de noordzijde van de weg, Brabant Water aan de zuidzijde. De oude leidingen worden verwijderd.  Toen Endinet eind maart begon met graven gebeurde dit binnen de kroonprojectie van twee bomen. Daarop aangesproken, zou dit niet meer voorkomen, maar helaas werd enige dagen later een diepe geul gevonden langs twee oude platanen op nog geen meter van de  stam. Toen was actie van onze kant vereist en werd wethouder Schreurs verwittigd, op het weekend en de volgende maandagmorgen hoorden wij van Endinet dat zij een bomenwacht zouden instellen. Delsasso is het bedrijf wat zij kozen hiervoor. De bomenwacht adviseerde tegen het ’schieten’ van leidingen door de wortelkluit en beval handmatig uitgraven van de diepe geul binnen de kroonprojectie. Dat gebeurt nu ook en hierbij is goed te zien hoeveel wortels de geulen traverseren. Ook Brabant Water graaft nu onder de bomen met medewerking van de bomenwacht. Het werk aan beide zijden gebeurt niet continue. De grondwerkers worden regelmatig naar andere werkplekken gestuurd. Echter als zij graven onder de bomen van de Parklaan schakelen zij de bomenwacht weer in.

Tegen de kapvergunning voor de 19 bomen die gekapt worden is door de werkgroep bezwaar aangetekend op procedurele gronden, daar de vergunning incompleet ter inzage lag. Ontbrekende gegevens werden in het mediatieproces aangeleverd echter pas in een recent gesprek met de tuinarchitect en hoofd Vergunningen, werd ons toegezegd dat wij de financiële onderbouwing van de compensatie, dat is welke bedragen men denkt te moeten spenderen aan te planten bomen, bomengrond, boompalen, werkuren, nazorg en welke eisen er gesteld worden aan de aannemer die het werk gegund wordt, nog krijgen als die gereed is. Het bezwaarschrift werd ingetrokken. Daar het advies van Trefpunt Groen vermeldde dat het park (lees Mignotveldje) een echte opknapbeurt krijgt en in de overige gegevens ook naar dit veldje werd verwezen, hebben wij specifiek naar de plannen voor het Mignotveldje gevraagd. Er zijn geen specifieke plannen hiervoor anders dan een bloemenstrook langs de Parklaan en andere invulling van de rozenperkjes. Wij gaan hieronder in op de geschiedenis van dit parkje, de recentere aanplant en de invloed van het plan voor de Parklaan hierop.

Het Mignottveldje is het eerst parkje in Eindhoven dat in een toen moderne stijl ontworpen werd. Het is geënt op de ideeën van Mien Ruys die de functie van tuin, park of plantsoen in stad of dorp op een karakteristieke manier verwerkte in haar plannen, waardoor voldoende grote speelterreinen voor iedere leeftijd, beschutte rustplekken en vergezichten ontstonden, die belijnd werden op een strakke wijze. Dat was een breuk met de ontwerpen van voor haar tijd, zoals de grote tuinen aan het begin van de Parklaan en het Philips-de Jonghpark. De strakke belijning en de diagonalen vinden we terug in het Mignotveldje. Het park is ons inziens zeker geen besloten rechthoek. Het heeft een richting en zeker vanaf de Zilvermeeuwlaan verlokt het te kijken naar de noordwesthoek waar de Parklaan wegloopt naar het Centrum. We zouden graag het originele ontwerp en beplantingsplan zien.
De gedachte achter de huidige plannen is dat de Parklaan visueel dòòr het parkje loopt. De weg wordt immers versmald, de bestrating wordt die van een gewone weg in een wijk, het trottoir noordzijde wordt iets breder met andere bomen waaronder een groenstrook met lage planten, het trottoir zuidzijde wordt iets verlegd naar het zuiden en een strook van twee meter breed wordt beplant met een variatie aan lage planten. In de vierkante rozenvakken zullen ingeplant worden met lage heesters en grassen. Het parkje wordt gezien als een besloten rechthoek en door de bomenkeuze zal dit geaccentueerd worden. Desgevraagd zijn er geen specifieke plannen voor het Mignotveldje, dat valt immers buiten de opdracht vervanging riolering en renovatie Parklaan. Dat de vier Japanse kersen in de zuidoosthoek, die in hun allerlaatste levensfase zijn, gekapt worden is een kwestie van beheer en van geld. Eigenlijk dus een kap buiten het plangebied, maar begrijpelijk omdat een aparte vergunning in totaal hogere leges betekent. Echter, daar ter plekke worden geen bomen terug geplant. De 36 bomen die als compensatie worden geplant komen enerzijds dus aan de Parklaan noordzijde langs het parkje, aan de Parklaan noord en zuidzijde vanaf de Kievitlaan tot de Tapuitstraat en nog enkele nabij hoeken van de Kievitlaan en een boom op particulier terrein hoek Uiverlaan. De werkgroep heeft kenbaar gemaakt dat de bomenkeuze niet haar voorkeur heeft en daar nog over wenst te praten met de achterban en de tuinarchitect. De bewoners rondom het Mignotveldje zijn nooit benaderd als klankbordgroep en alhoewel er in strikte zin geen directe plannen voor het veldje zijn, zal het voorliggende plan de uitstraling hiervan wel beïnvloeden. Het groenbestek wordt nu gemaakt en wij wensen daar inzage in, maar bovenal wensen wij communicatie met en draagvlak van de bewoners. Enige jaren geleden is er in de zuidwesthoek een slingerend perk van lage struiken gemaakt. U zult aanvoelen dat daarbij de oorspronkelijke ontwerpgedachte vergeten was. Overigens is er onlangs een sierappeltje geplant nabij de Japanse kersen aan de zuidoosthoek, waarvan we ons afvragen volgens welk plan dat is geschied. Het is te hopen dat de afdeling beheer beseft dat zij in het Villapark een cultureel erfgoed van de gemeente Eindhoven beheert.

Samenvattend, de rioleringswerkzaamheden zullen dit najaar beginnen. Het bestek is door aanvullingen vanuit de werkgroep op detail verbeterd. 19 bomen worden gekapt als het broedseizoen voorbij is. Er worden 36 nieuwe bomen geplant. De wortels van de monumentale platanen zijn tijdens huidige de aanleg van nieuwe water en gasleidingen zo goed mogelijk beschermd. Voor het Mignotveldje zijn nu geen specifieke plannen, wel wordt door de boomkeuze de aard van het parkje veranderd en is er recent en enige jaren geleden aanplant gedaan die niet strookt met het originele ontwerp van dit parkje.

Liesbeth Mijs, Wijbrand Siedenburg, werkgroep bomen.
terug naar boven

Heet hout
Als de avonden kil worden schaart heel het Villapark – zo zegt mijn neus – zich rond het knappend vuurtje in de open haard of de vuurkorf op het terras. Het villapark geurt dan, vooral bij vochtige nevel, naar Londen in de verhalen van Charles Dickens. Mooi, romantisch, maar voor mij, met m’n chronische bronchitus letterlijk adembenemend. Van slapen gaan met het raam open komt niks terecht want de walm van halfverbrand hout slaat me op de longen. De villaparkstokers zijn doorgaans zuinig op hun hout. Zij willen een gematigd vuurtje met zacht flakkerende blauwe vlammetjes en draaien of schuiven daarom de klep in de schoorsteen half dicht om de trek, de toevoer van zuurstof, af te remmen. Half verbrande houtgassen vliegen daardoor de schoorsteen uit en bederven daarmee de lucht die wij allen moeten inademen. Het Villapark ligt in een milieuzone. Dat staat op de bordjes bij de toegangen tot de buurt. Je mag er dus niet in als je een vrachtauto met een oude dieselmotor bestuurt die te veel stikstofoxyden en fijnstof uitstoot. Zo’n motor produceert, stationair draaiend voor uw huis, per uur evenveel vuiligheid als uw openhaardvuur per uur. Het fijnstof – vettig roet – vindt u op uw vensterbanken en terrassen. Mijn vrouw en ik zijn al 35 jaar ‘getrouwd’ met het Villapark. We willen niet stoken in een goed huwelijk, maar toch…… Ab Klaassens ab.klaassens@onsneteindhoven.nl

terug naar boven


  • Bomen in ons Villapark
  • Heet Hout
  • reclame in villapark
  • Afscheid wijkcoördinator Lakerlopen
  • SamenBuurten.nl
  • verkeerslawaai
  • stadsdeelteam Tongelre

Afloop illegale kap Huize Angela
dinsdag, januari 10th, 2012
De omwonenden van Huize Angela in de Kwartelstraat in het Villapark/Tongelre werden op een zaterdagmorgen in juni 2011 voor zeven uur uit de slaap gehaald door het geluid van motorzagen en vallende bomen. Groenbedrijf Dupré haalde voor zijn opdrachtgever woningcorporatie Trudo, in luttele uren tijds zes bomen naar beneden. Omwonenden waren verbijsterd en vroegen zich af hoe dit zo maar kon gebeuren. Enkelen maakten foto’s.
Toeval wilde dat op de jaarvergadering van het Villapark in juni 2011niet alleen de projectmanager van Huize Angela vertelde in hoeverre de verbouw tot verpleeghuis voor daklozen vorderde, maar ook een afgevaardigde van de SSBE spreektijd had gevraagd om de regels voor het kappen van bomen te vertellen, daar er ook in het Villapark zeer veel illegaal gekapt wordt.
De projectmanager werd onmiddellijk geattaqueerd door omwonenden met vragen over de onaangekondigde kap en ook de SSBE afgevaardigde mengde zich in de discussie, met de vraag of er een kapvergunning was aangevraagd. Dit was niet nodig riposteerde hij.
Dit nu is een flagrante ontkenning van de huidige gemeentelijke regelgeving.
De Bomenwacht heeft vervolgens proces verbaal opgemaakt. De wethouder heeft onwetend van deze zaak, maar verontrust door de toenemende illegale kap in de gemeente, opdracht gegeven de illegale kapperij uit te zoeken en de daders aan te spreken op herplant dan wel financiële compensatie.
De projectmanager dacht de gemeente voor te zijn en stelde de omwonenden herplant van een vier bomen in het vooruitzicht, hen nog steeds voorhoudend dat hij geen kapvergunning had hoeven aan te vragen. Omwonenden gingen akkoord omdat zij graag voor de winter bomen geplant zagen, mede omdat de projectmanager druk op de ketel hield, hen voorspellend dat er op korte termijn geplant moest worden, anders was het te laat in het jaar.
De gemeentelijke molens draaien traag en de gemeente was vrijwel akkoord gegaan met het sluwe plan van de projectmanager, als niet Trefpunt Groen Eindhoven de opdracht van de wethouder belicht had en samen met de gemeente, Trudo een bedrag van Eu 19 000 voorrekende als compensatie voor de 6 gekapte bomen. Uiteindelijk kwam men overeen dat Eu 14 500 het bedrag was waarop Trudo werd afgerekend. Zij zullen de gemaakte kosten voor het planten van 4 bomen aantonen en het overblijvende bedrag storten in het Compensatiefonds bomen.
Liesbeth Mijs
Merellaan 4
5613 AL Eindhoven

Heet Hout

Als de avonden kil worden schaart heel het Villapark – zo zegt mijn neus – zich rond het knappend vuurtje  in de open haard of de vuurkorf op het terras.  Het villapark geurt dan, vooral bij vochtige nevel, naar Londen in de  verhalen van Charles Dickens. Mooi, romantisch, maar voor mij, met m’n chronische bronchitus letterlijk adembenemend. Van slapen gaan met het raam open komt niks terecht want de walm van halfverbrand hout slaat me op de longen.
De villaparkstokers zijn doorgaans zuinig op hun  hout. Zij willen een gematigd vuurtje met zacht flakkerende blauwe vlammetjes en draaien of schuiven  daarom de klep in de schoorsteen half dicht om de trek, de toevoer van zuurstof,  af te remmen. Half verbrande houtgassen  vliegen daardoor de schoorsteen uit en bederven daarmee de lucht die wij allen moeten inademen.
Het Villapark ligt in een milieuzone. Dat staat op de bordjes bij de toegangen tot de buurt. Je mag er dus niet in als je een vrachtauto met een oude dieselmotor bestuurt die te veel stikstofoxyden en fijnstof uitstoot. Zo’n motor produceert, stationair draaiend voor uw huis, per uur evenveel vuiligheid als uw openhaardvuur per uur. Het fijnstof – vettig roet – vindt u op uw vensterbanken en terrassen.  
Mijn vrouw en ik zijn al 35 jaar ‘getrouwd’ met het Villapark. We willen niet stoken in een goed huwelijk, maar toch……
Ab Klaassens
ab.klaassens@onsneteindhoven.nl

Herman de Lange

Datum: 26 december 2009 15:18:12 GMT+01:00

Aan: info@villaparkeindhoven.nl

Onderwerp: reclame in villapark

Geachte Heer van Rooij,

Natuurlijk ben ik veel te laat met het volgende te melden, toch lijkt het me van belang voor de vereniging Villapark.

Uit Groot Eindhoven, Nummer 50, 9 december.

Officiele mededeling gemeente Stadsdeel Tongelre:

Verleende reguliere bouwvergunning

09/1140 Parklaan 34, plaatsen van gevelreclame.

Datum verzending 30.11.09.

Hoe is zoiets mogelijk?

Het pand is deel van een beschermd stadsgezicht en is tevens gemeentemonument. (zie www.eindhovenfotos.nl/parklaan.htm

Huize Driehoek, gebouwd in 1919. Architect: K.P.C.de Bazel

Bij andere panden in de Parklaan heeft men (mijns inziens terecht) tot nu toe gekozen voor een bescheiden bord in de tuin.

Nu dit is goedgekeurd, is uiteraard het hek van de dam.

Mijn vraag: wat houdt "beschermd stadsgezicht" in, als we gevelreclames kunnen aanbrengen in een villawijk? 

Met vriendelijke groeten,

Herman de Lange

Honorair Consul Litouwen

Postbus 2429 (Parklaan 87)

5600 CK Eindhoven

Tel. 040 243 4856   hdl@iae.nl  

Van: "Ton Everhartz" <t.everhartz@eindhoven.nl>

Datum: 5 januari 2010 14:30:04 GMT+01:00

Aan:  info@villaparkeindhoven.nl

Onderwerp: Afscheid wijkcoördinator Lakerlopen/Villapark

Beste mensen,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om jullie mede te delen dat ik vanaf 1 januari 2010 een nieuwe functie heb aanvaard binnen de gemeentelijke organisatie. Vanaf 5 januari ben ik werkzaam als projectleider bij de Sector Project Management. Dat betekent dat ik afscheid neem als wijkcoördinator van IWV Lakerlopen en Villapark.

Mijn vervangster, Ellen Kunz, zal vanaf 15 februari 2010 mijn werkzaamheden overnemen. Tot die tijd blijf ik de lopende zaken in Lakerlopen en Villapark waarnemen. 

Jullie kunnen mij telefonisch bereiken op de nummers 040-238 8381 of 040-238 6032. Het mailadres blijft ongewijzigd.

Rest mij jullie veel succes toe te wensen bij het vervolg van jullie werkzaamheden en dank ik jullie voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groeten,

Ton Everhartz

Van: "SamenBuurten.nl" <contact@samenbuurten.nl>

Datum: 2 september 2009 13:57:14 GMT+02:00

Aan: <contact@samenbuurten.nl>

Onderwerp: Gegevens van uw buurtorganisatie op SamenBuurten.nl

Antwoord aan: <contact@samenbuurten.nl>

Beste heer/mevrouw,

Ik ben Sara Lambrechtse en ik zou graag namens Samenbuurten.nl de gegevens van uw buurtorganisatie willen aanvullen.

Het gaat o.a. om: Adres, Telefoonnummer, E-mailadres ( is niet zichtbaar op de site ).

Verder zouden we graag willen weten of er op het moment nog actuele zaken spelen, zoals

Buurtfeesten , cursussen , speldagen, enz. dus positieve zaken.

Of juist negatieve zaken zoals overlast van jongeren , parkeeroverlast en dergelijke soort zaken.

Sommige zaken kunnen misschien weer ideeën opleveren bij anderen en zo kunnen buurten weer van elkaar leren.

Ik heb geprobeerd de uw gegevens op internet te zoeken , maar kon deze helaas niet vinden.

Ik zou het daarom zeer op prijs stellen als u de gegevens van uw buurtorganisatie per mail aan mij door zou willen geven. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,

Sara Lambrechtse

E-mailadres : Sara@Samenbuurten.nl

Website : www.samenbuurten.nl

Van: "jdbveldkamp" <jdbveldkamp@tiscali.nl>

Datum: 1 september 2009 17:45:12 GMT+02:00

Aan: <info@villaparkeindhoven.nl>

Onderwerp: Lawaaioverlast

Geacht Bestuur,

Wij aan de Oostkant van het Villapark worden tot razernij gebracht door de lawaaioverlast vrijwel ieder weekend in de zomermaanden. Gesprekken helpen niet. Eén van onze medebewoners (Agnies van Rappard) heeft een brief geschreven om haar verontwaardiging kenbaar te maken. Wij als huurders comité (vooral t.o.v. Woonbedrijf) vonden echter dat haar brief versterking in de vorm van een paar aanvullingen behoefde.  Wij hadden met jullie in contact willen treden, maar een samenloop van omstandigheden (vakantie en de beschouwingen in de gemeenteraad) dwong ons snel met die brief te komen. Als ik terug ben (20 September) neem ik contact met jullie op. In ieder geval zend ik jullie vast een kopie van de brief.

Vriendelijke groet,

Dick Veldkamp, Kievitlaan 15

Bijlage: klik op "Brief Lawaai"

Beste mensen,

Voor wie het nog niet weet, wellicht voor een aantal mensen overbodig maar wij zijn verhuisd.
Vanaf 15 juni is het werkadres van het stadsdeelteam Tongelre in Het Kennedy Business Centrum, vlak achter het station.
Het (bezoekadres) is Kennedyplein 200. Wij zijn gehuisvest op de 5e etage.
postadres : Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven.
telefoonnummer is niet gewijzigd.

met vriendelijke groet,

Ellen Kunz
wijkcoördinator Lakerlopen/ Villapark
stadsdeelteam Tongelre
Gemeente Eindhoven
T (040) 2388363
E e.kunz@eindhoven.nl

bezoekadres:
Kennedy plein 200
Postbus 2358
5600 CJ Eindhoven