Markant

Geschiedenis

Plaatjes van nu Nog niet alle "Links" werken. Dat gaat veranderen. Eigenlijk moet hier een "real time interactive foto album" komen...
Wordt aan gewerkt!
straatfeest Sperwerlaan, later die middag Kwartelstraatavond

straatfeest of buurtvergadering?
FOTOOS: Het villapark als Krachtwijk...

Over het villapark is behoorlijk wat historisch materiaal beschikbaar. We verwijzen hier naar de web-pagina's van eindhovenfotos.nl en eindhoven-toen-en-nu.nl en theoldhometown.com/eindhoven

Hieronder een kaartje van "onze buurt" rond 1870Tongelre1866
Tongelre1866

Maar ook wij zelf hebben vast nog foto's en verhalen uit de vorige eeuw.
Goed voorbeeld, doet goed volgen?

En natuurlijk zijn er de plaatjes van de laatste jaren, van recente evenementen en gebeurtenissen.
Stuur ze naar uw webmeester of ga met dat materiaal bij hem langs. Dan komen ze op deze web-plek enkunt u ze met iedereen delen.

WE ZOEKEN IJVERIG NAAR NIEUWE RUIMTE OP HET INTERNET OM DE OUDE FOTO-ARCHIEVEN BEREIKBAAR TE HOUDEN.
INMIDDELS HEBBEN WE MEER RUIMTE OP ONZE EIGEN WEBSITE. WE WERKEN AAN EEN NIEUWE STRUCTUUR, WAARIN WE OOK DE HISTORISCHE ANALYSES VAN VERSCHILLENDE BELANGRIJKE PANDEN ET CETERA KUNNEN BEREIKBAAR HOUDEN VOOR IEDEREEN, ZEKER OOK NIEUWKOMERS IN ONZE WIJK.

Huize Angela werd Zorghotel...
(stukje recente geschiedenis)

Gemeentelijk Erfgoed in het Villapark

In 2011, begin 2012 is het gemeentelijk (religieus) erfgoed in Eindhoven vastgesteld. Voor onze buurt kwamen daar vier bouwwerken officieel in terecht. Hierbij de samenvattende pagina's van die objecten uit het rapport. Voor meer informatie heeft de gemeente een rapportage op haar webplek.

Foto-albums, ze staan in de kast en worden soms weer eens ingezien, meestal niet. En als je er al in kijkt, dan weet je niet meer zo goed waar en hoe het was of je leest met weemoed het aandoenlijke bijschrift, als er al iets aan toelichting bi En onze buurt zit vol met foto's en verhalen. Markante panden, met een lange geschiedenis en heel speciale bewonersgeschreven staat. Soms ook, steeds vaker, blijken de fotoos en andere memorabilia niet meer goed vastgeplakt...
Nu gaat dat anders, nu hebben we internet en deze pagina(s) waarop we de beelden van onze buurt mooi bij elkaar hebben en voor de toekomst behoudApollohuisen.

Foto's worden vaak pas echt leuk als de verhalen erbij boven komen. En onze buurt zit vol met markante panden, met heel markante bewoners ook. In 3T-magazin heeft Maria Stokkermans al twee keer aandacht gegeven aan het Apollohuis, op de hoek van de Tongelresestraat en de Valklaan, bewoond door Paul Panhuysen - je zou bijna gaan spreken van Apollohuysen. Het zou zonde zijn als die verhalen in de oudpapierbak zouden verdwijnen. Vandaar dat op deze pagina haar verhalen een eigen plek kregen. Goed voorbeeld doet goed volgen: meer markantigheden zijn welkom!

 

...talent in de Kwartelstraat!

En iedereen mag er steentjes aan bijdragen.Maar maak er geen puinhoop van en, net als bij de ouwerwetse foto-albums geldt ook hier: eerst de goeie plaatjes selecteren, eventueel bewerken (net als vroeger in de "doka") en daarna ook graag een beetje op (volg)orde, liefst met bijschrift en/of naamgeving van de afzonderlijk plaatjes!

 

Onze Buurt

buurt in kaart... In het begin van de twintigste eeuw is op initiatief van Anton Philips door een aantal Eindhovense fabrikanten een gezamenlijke grondmaatschappij opgericht. Na aankoop van wei- en bouwland in het Dommeldal langs de weg naar Tongelre en de aanleg van de Parklaan hadden zij de mogelijkheid tot de bouw van luxe villa’s met grote tuinen. In de zijstraten Merellaan en Koekoeklaan werden kleine blokken of halfvrijstaande herenhuizen gerealiseerd voor de betere middenstand. Ook in de Nachtegaallaan en Fazantlaan werden ruime vrijstaande woningen gerealiseerd maar hier op bescheiden percelen. Rond 1920 werden in het resterende oostelijke deel woningen gebouwd voor het hogere Philipskader door architect de Bazel. Het betreft woningen aan de Leeuweriklaan, Lijsterlaan en Uiverlaan. De grootste types worden gebouwd aan de Parklaan. Ook veel bestaande villa’s en herenhuizen werden in die tijd door Philips aangekocht. Vanaf 1990 is veel bezit overigens weer afgestoten. Vanaf 1920 bouwt architect J.W. Hanrath in opdracht van Philips blokjes woonhuizen aande Parklaan, Reigerlaan en Kwartelstraat. Vanaf 1910 wordt de wijk aangevuld met twee kerken en een school. Rond 1930 is Villapark Tongelre vrijwel voltooid. Pas na de oorlog zijn de nog resterende open plekken aan Zilvermeeuwstraat en Parklaan (oostelijk van de Goorstraat) opgevuld met woningen. Grote villa’s zijn inmiddels veelal in gebruik als kantoor of verpleeghuis. De kerk aan de Fazantlaan heeft plaats gemaakt voor appartementen en halfvrijstaande woningen. Het hier beschreven gebied maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht Villapark Tongelre. Relatief veel panden staan op de gemeentelijke monumentenlijst of zijn aangewezen als rijksmonument.
terug naar boven