Raadsinformatiebrief Nieuwe Fuutlaan

door | jan 21, 2023

Onderwerp: voortgang project nieuwe Fuutlaan en inpassing van de weg in een visie op het gebied

Inleiding

Vorig jaar is er een onderzoek naar een nieuwe Fuutlaan aan de gemeenteraad toegezegd in het kader van de behandeling van bestemmingsplannen District E, Lichthoven 1 en 2. 

In de zomer 2021 is een project gestart om een voorkeursvariant voor een nieuwe Fuutlaan te onderzoeken. 

Dit onderzoek was vooral vanuit verkeer ingestoken. 

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met buurtbewoners, maar ook met NS Stations en ProRail als grondeigenaren in het gebied.

Door verschillende tegengestelde belangen zijn we niet tot één door alle partijen gedragen voorkeursvariant 

voor een nieuwe weg gekomen. Bewoners willen de weg liefst zo ver mogelijk van de woningen, 

terwijl spoorpartijen de weg het liefst op het huidige tracé houden in plaats van op hun eigendommen. 

Waar zowel omwonenden, spoorpartijen als de gemeente het over eens zijn, is dat een visie op het gebied nodig is 

om een goede keuze voor een nieuwe Fuutlaan te maken. 

Gevolg hiervan is dat de uitdaging van een hoofdzakelijk verkeerskundig vraagstuk verbreed is tot een meer stedenbouwkundig vraagstuk.

jaActueel maatschappelijk onderwerp/probleem
jaCoalitieafspraak
nvtMotie/amendement/toezegging
nvtAnders, namelijk

Besluit  van college van burgemeester en wethouders

1. Een gebiedsvisie op te laten stellen samen met NS Stations en ProRail voor het zuidoostelijk spoorgebied grenzend aan de Fuutlaan met als onderdeel inpassing van een nieuwe Fuutlaan

2. Hiervoor €120.000 beschikbaar te stellen voor interne en externe kosten ten laste van de reserve Onderzoek & Ontwikkeling

3. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen

Argumenten/kanttekeningen

Met NS Stations en ProRail is afgesproken dat gezamenlijk aan een stedenbouwkundig bureau opdracht wordt gegeven om de gebiedsvisie met inpassing van een nieuwe Fuutlaan op te stellen, in nauwe betrokkenheid met de buurt. 

De kosten voor het opstellen van de visie worden door partijen gedeeld. Inmiddels is hiervoor BGSV als bureau geselecteerd. Onderdeel van de gebiedsvisie zullen ook andere wensen in het gebied zijn zowel van onze inwoners, de gemeente, de NS en ProRail. 

Het biedt voor de gemeente daarmee kansen om ruimte te creëren voor andere wensen in het gebied. Belangrijk onderdeel van dit proces is de participatie. De buurtbewoners zijn via diverse bewonersavonden nauw betrokken geweest bij het proces tot nu toe. 

Ze hebben zich medio vorig jaar ook expliciet uitgesproken vóór deze gebiedsvisie. Deze samenwerking met de buurtbewoners is goed verlopen en wordt op dezelfde wijze voortgezet. Van de opdracht aan het stedenbouwkundig bureau maakt participatie met de buurtbewoners expliciet onderdeel uit. De gemeente behoudt hierbij het initiatief voor de participatie.

Het is de planning dat de gebiedsvisie voor het gebied ten zuidoosten van het spoor inclusief Fuutlaan medio 2023 gereed is. 

De visie wordt daarna inclusief een voorkeurstracé voor een nieuwe Fuutlaan met de raad gedeeld. We koersen daarbij vooralsnog op eind 2023.

Kosten en dekking

De kosten zijn geraamd op €120.000 en zijn als volgt opgebouwd:

1. Externe kosten (gemeentelijk aandeel): € 40.000

2. Interne kosten (interne uren): € 65.000

3. Onvoorzien: € 15.000

Deze kosten worden gedekt uit de reserve O&O.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

Laat een reactie achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >