Aanvullende Informatie inzake FUUTLAAN 10 t.b.v. de Informatiebijeenkomst op 27 juni 2022

door | jun 24, 2022

WIJKINFO

Betreft: collegebesluit over Fuutlaan 10 t.b.v. maatschappelijke opvang

Beste bewoner, ondernemer,

Hierbij informeren we u dat het college van burgemeester en wethouders op 21 juni heeft besloten om Fuutlaan 10 definitief aan te wijzen als locatie voor de huisvesting  van een inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen. In de wijkinfo van 8 april en de informatiebijeenkomst van 9 mei informeerden we u over dit voornemen. Nu is het een definitief besluit.

Ongeveer twee weken geleden heeft u een uitnodiging gekregen voor de tweede informatiebijeenkomst over dit onderwerp, op maandag 27 juni. We gaan dan graag met u in gesprek om u bij te praten en uw vragen te beantwoorden.

Hoe is het college tot het besluit gekomen?

Het college heeft het definitieve besluit genomen omdat uit het inpassingsonderzoek blijkt dat een inloop- en 24-uursbasisvoorziening voor dak- en thuislozen op de locatie Fuutlaan 10 mogelijk is.

Ook staat het gebruik en de verhuur van het pand, toekomstige ontwikkelingen in de spoorzone niet in de weg. De afwegingscriteria en argumenten voor de keuze vindt u samen met het veiligheids-  en leefbaarheidsadvies op www.eindhoven.nl/fuutlaan10.

Wat is een inloop- en 24-uurs basisvoorziening?

Gemeente Eindhoven voorkomt het liefst dat mensen hun huis kwijtraken. Maar als dat toch gebeurt dan helpen we bij het weer terugkrijgen van de regie op het eigen Ieven en meedoen in de samenleving.  Het combineren van een inloop- en 24 uurs basisvoorzieningvoor dak- en thuislozen op een locatie gaat daarbij helpen. De inloopvoorziening biedt onder andere mogelijkheden voor dagbesteding, maaltijden, douchen en medische basiszorg.  In de 24-uurs voorziening verblijven mensen enkele weken tot ze kunnen doorstromen naar een maatwerkvoorziening. Naast de zorgaanbieder Springplank gaan er ook medewerkers van de gemeente in het pand aan de Fuutlaan werken. Zij verzorgen bijvoorbeeld de intake, registratie, inkomen en schuldhulpverlening.

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu het inpassingsonderzoek is afgerond, wordt dit uitgewerkt tot een gedetailleerd verbouwingsplan. Tegelijkertijd wordt in de maanden juli t/m oktober de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid.  De procedure is voorzien in periode oktober t/m december 2022. De start van de verbouwing is gepland in januari 2023. Het is de bedoeling dat de opvanglocatie nog voor de zomervakantie in 2023 wordt geopend.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 juni is er ruimte om die vragen te stellen. U bent van harte welkom om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan. Heeft u op dit moment vragen die niet kunnen wachten tot de informatiebijeenkomst, stuur dan een e-mail naar fuutlaan10@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet 

Guus Sluijter Manager Beleid en Strategie Sociaal Domein

Laat een reactie achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >