Informatie Bijeenkomst FUUTLAAN 10 Maatschappelijke Opvang

door | mei 9, 2022

EINDHOVEN

Aan: de bewoners  en ondernemers van de Fuutlaan, Villapark  en omstreken

gemeente Eindhoven

Telefoon 14 040

Verzenddatum 8 april 2022

WIJKINFO

Betreft: informatie over onderzoek  Fuutlaan 10 t.b.v. maatschappelijke opvang

Beste bewoner, ondernemer,

Wellicht heeft u al vernomen  dat de gemeente  onderzoekt of in het pand aan de Fuutlaan  10 de basisvoorziening inloop en opvang voordak- en thuislozen  kan komen. We vinden het jammer dat de voorgenomen locatie al in de onderzoeksfase bekend  is geworden maar nu dat zo is, gaan we graag met u in gesprek over de randvoorwaarden. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst.

lnformatiebijeenkomst

•    maandag 9 mei

•    19:30-20:30 uur

— •   Effenaar, Dommelstraat 2

Eindhoven is een levendige, zorgzame,  inclusieve  stad waarin iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet  magzien. lnwoners  die daar hulp bij nodig hebben, ondersteunen we. Dak- en thuislozen  bieden we daarom 24-uursopvang en een maatwerk­traject om hun Ieven weer op de rails te krijgen; de maatschappelijke opvang. Daar zijn panden/locaties voor nodig. Omdat vrijweliedereen de noodzaak  om dak- en thuislozen te helpen onderschrijft, maar vrijwel niemand dat graag in zijn spreekwoordelijkeachtertuin  wil, beslist het gemeentebestuur op welke locaties de maatschappelijke opvang wordt gehuisvest.

Voor de inloop- en basisvoorziening voor dak- en thuislozen  is na een zorgvuldige stadsbrede weging de Fuutlaan 10 als beste locatieuit de bus gekomen. Het gaat om een plek waar mensen kortdurend  zullen verblijven en de hulpverlening en gemeente  ter plekke kantoorgaan houden om mensen te ondersteunen bij de vervolgstappen naar een passende woonplek, dagbesteding, betaald- of vrijwilligerswerken ondersteuning. Om er zeker van te zijn dat deze locatie ook daadwerkelijk als maatschappelijke opvanglocatie dienst kan doen, wordtmomenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan.  Op basis van de uitkomsten  neemt het gemeentebestuur van Eindhoven  halverwege ditjaar een definitief  besluit.

Heeft u op dit moment vragen die niet kunnen wachten tot de informatiebijeenkomst, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum vande gemeente Eindhoven  via nummer 14 040.

Met vriendelijke groet,

Guus Sluijter

Manager Beleid en Strategie Sociaal Domein

Laat een reactie achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >