Geachte Commissaris van de Koning in Brabant: HELP

door | jun 24, 2017

Onderstaande brieven laten aan duidelijkheid niks te wensen over: oprecht, bezorgd en boos. Terecht. Hoeveel buurtbewoners hebben het noeste werk nog gevolgd (sinds eind 2011, begin 2012) van coöperatie, oplossingen genereren voor terechte kritiek op de autocratische plannen van Wooninc., DAF-museum en Gemeente (plan Picuskade)?
Onze werkgroep, uitgebreid naar een integrale visie op het hele terrein (dus inclusief het NRE-terrein) voelde zich gemanipuleerd in een positie van ‘buurtvertegenwoordiging’, wat zij niet was. Haar taak was om de gewenste maatschappelijke participatie daadkrachtig vorm te geven door coöperatief en creatief de plannen (en alles wat daarmee samenhangt) naar een ambitieus resultaat te helpen.
Dat bleek geen dankbaar werk, ondanks alle lof voor onze brochure ‘VISIE EN PARTICIPATIE, Aanzet integraal ontwikkelingsplan voor het NREterrein – november 2013‘. De officiële plannenmakers gingen gewoon hun eigen weg… Lees er ons archief op na: https://archief.villaparkeindhoven.nl/subpages/PicusNRE.html
De arrogantie van de juridisch adviseur, advocaat Peter Dorn van Wooninc. op de hoorzitting van de Cie van Bezwaar op 1 Juni jl. was daarvan het treurig dieptepunt.

En nu willen ze dus echt doorpakken, wachten uitspraken in rechtszaken niet eens meer af…
Maar dat maakt brieven als die van Liesbeth Mijs en Roel Klijnsma alleen maar sterker en urgenter.

(lees ook de BlogSpot van Peter Struik)

 

Hooggeleerde Heer, Geachte Commissaris van de Koning,

Dringend  vraag ik Uw aandacht voor  het dossier Picuskade, gemeente Eindhoven. 
De Picuskade valt onder de wijk Villapark, beschermd stadsgezicht, waar ik al meer dan 25 jaar woon. Ik heb mij in het verleden bezig gehouden met het groenbeleid van de gemeente Eindhoven en wel als bestuurslid van de Stichting Stadsbomen Eindhoven. Deze stichting heeft de aanzet gegeven tot meerdere beleidsplannen op groengebied, met name waar het bomen betreft. Echter, onze gemeente mag dan groen en kleurig lijken, ondergronds is dat vaak niet het geval. 

De Picuskade is een terrein  waar vroeger de gasfabriek stond en is door en door en diepgaand vervuild. Het doorsijpelen van teer, koolwaterstoffen en andere chemisch niet onschadelijke stoffen uit de ondergrond van genoemd terrein naar de Dommel (Ecologische hoofdstructuur) zowel als de omliggende tuinen is in het laatste geval evident en waar het de Dommel betreft  een blijvend risico. 

Er is een ondoorzichtig proces gaande waarbij de gemeente Eindhoven met een woningcorporatie/vastgoed ontwikkelaar inspraak van burgers ontwijkt en meewerkt aan grondspeculatie. Afspraken worden niet nagekomen en gangbare procedures worden niet gevolgd. De gemeenteraad wordt omzeild. De verkwanseling van een deel van de groene zones langs het Eindhovens kanaal, ecologische verbindingszone,  aansluitend op de EHS, aan een vastgoedontwikkelaar is zorgelijk. Bovenal is het kwalijk dat dit alles op schimmige wijze gebeurt.

Pogingen van burgers om met de gemeente in gesprek te blijven over deze gevaarlijke vervuiling en de beschadiging van de natuurwaarde zijn ontspoord en hebben geleid tot juridische stappen. Omdat er sprake is van bestuurlijke willekeur, grondspeculatie, ‘vergeten’ van afspraken inzake de Ecologische hoofdstructuur, niet volgen van afgesproken procedures en niet informeren van de gemeenteraad, zie ik dit als onbehoorlijk bestuur. Een van de ernstige zaken betreffende de juridische procedure, is dat gemeente-ambtenaren zowel de Raad van State als de Provincie Noord Brabant onjuiste en onvolledige informatie verschaften. 

Als burger wil ik U vragen U te verdiepen in deze voor onze gemeente schadelijke gang van zaken en te interveniëren. U begrijpt dat ik in een gemeente, waar de ambtenarij zich niet aan de democratische wetten en regels houdt, niet wil wonen. 

Ik kan mij vinden in de verslaglegging van de heer Peter Struik die U separaat toegestuurd zal zijn.

Hoogachtend,
Elisabeth J. Mijs

 

Hoogedelgestrenge heer van de Donk,
Hierbij wil ik U verzoeken te interveniëren in het dossier Picuskade van de gemeente Eindhoven om te bewerkstelligen,
dat er niet een “Verklaring van geen Bedenkingen” wordt afgegeven.
Als bewoner van de wijk Villapark, waar ik al meer dan 30 jaar woon, voel ik mij als betrokken burger door de gemeente Eindhoven in de steek gelaten.
Keer op keer worden afspraken niet nagekomen en worden wettelijke procedures niet gevolgd. 
Er zijn door de gemeente herhaaldelijk al dan niet moedwillig fouten gemaakt in het informeren van: De Raad van State, de Provincie Noord Brabant, de Raad en haar burgers. In mijn ogen tast dit de basis van ons democratisch bestel aan.
Een en ander is uitvoerig vastgelegd in de verslaggeving van de heer Peter Struik, die U separaat is toegestuurd.
Hoogachtend,
Roel Klijnsma

Laat een reactie achter

2 Reacties

 1. Lucie Loopstra-Moonen

  Straks weerspiegelt Eindhoven in het kanaal de Picusfraudekolos.
  De gemeente had daar niks te zeggen want het waren de investeerders.
  De Seurentoren; de gemeente had daar niks te zeggen want het zijn de investeerders.
  Dichterbij het centrum de ambtenaren; ook die vallen onder de investeerders.
  Als slot van de rij een parkeer/woontoren op het havenhoofd, ook daar heeft de gemeente zelf niks over te zeggen.
  Alles “omarmd “ door de lucht van NRE terrein dat alleen met fraude tot ontwikkeling kon komen.
  Wie regeert Eindhoven nu? Wie onderhandelt er met wie namens wie?
  Over besturen beginnen we niet meer.
  Lucie Loopstra-Moonen

  Antwoord
 2. Peter Struik

  @ Liesbeth.
  Hartelijk dank voor je inzet, wat ik en andere bewoners zeer kunnen waarderen.
  @ Roel en Petra, ook jullie hartelijk dank voor dit schrijven naar Wim van de Donk (CvdK).
  We houden contact, mogelijk komen er nog aanvullende stappen.
  Met vriendelijke groet,
  Peter

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >