Petitie positieve ontwikkeling NRE-terrein

door | apr 11, 2016

Beste Buurtbewoner,
Reden dat wij ons tot u richten is dat er de afgelopen tijd in de pers veel negatieve geluiden zijn geweest rondom de ontwikkeling van het NRE terrein. Het negatieve geluid lijkt het positieve geluid te overstemmen. Dit terwijl de ontwikkeling van het NRE terrein een mooie ontwikkeling is die ook door veel buurtbewoners met enthousiasme ontvangen wordt.
We waarderen overigens zeker ook de inzet van werkgroep NRE, die haar zorgen heeft uitgesproken en zaken in beweging heeft gebracht. De ondertekenaars van deze brief willen echter dat er op kortst mogelijke termijn een oplossing komt en het schip NRE ten positieve wordt gekeerd en in een veilige haven wordt geloodst. Goede initiatieven van mensen (kleine ondernemers en burgers) die hun nek uitsteken voor de ontwikkeling van het NRE terrein mogen niet ten onder gaan aan de gevolgen van uitstel en onzekerheid.

Wij willen de volgende twee duidelijke signalen afgeven aan de gemeenteraad en het college van B&W:
Ja, wij staan achter de ontwikkeling van het NRE terrein. We hopen dat hier spoedig een prettige plek komt om te wonen en het een hotspot van creativiteit en cultuur wordt.

De opzet van de gemeente, waarbij burgers en kleine ondernemers de gelegenheid krijgen om het NRE terrein mee te ontwikkelen en hun dromen waar te maken, spreekt ons aan. We waarderen het zeer dat op die manier dit oude industrieterrein wordt teruggegeven aan de stad, de buurt en de openbare ruimte, zodat we er uiteindelijk allemaal van kunnen genieten.

Ja, wij willen duidelijkheid rondom de voorgenomen sanering van het NRE terrein.
Naast het positieve geluid over de ontwikkeling van het NRE terrein willen we ook een zorg uitspreken die de gemeenteraad en college van B&W hopelijk snel kan wegnemen. Dit betreft de onduidelijkheid rondom de plannen voor de sanering van het terrein. Wij zouden het op prijsstellen indien de gemeente snel duidelijkheid geeft. Een duidelijke uitspraak, dat de voorgestelde sanering voldoende is voor het voor het terrein beoogde doel, is nodig. Graag vernemen we dat een naar de toekomst toe bestendige oplossing wordt nagestreefd, die voldoende garandeert dat we er met zijn allen nog lang en veilig van kunnen genieten.

Indien u de petitie steunt verzoeken we u deze brief te ondertekenen en in de bus te doen op de Treurenburgstraat 5b. Uiteraard mag u uw buren of vrienden uit de buurt vragen mee te tekenen. Dat waarderen wij zeer. Wij zullen er voor zorgen dat deze brief/petitie voor de behandeling van het bestemmingsplan NRE in de raadsvergadering van 19 april 2016 zal worden ingebracht.[avatar user=”Huub van Osch” size=”original” align=”right” /]

Met vriendelijke groet,
Huub van Osch, Sander Janssen, Heidi Vis, Christian van Ool, Marjon Vreeswijk, Jos Feijen, Hans Peter Wersch, Pieter van Warmedam, Max Pierey, Tony Broer.

Naam Adres Handtekening
     

Laat een reactie achter

7 Reacties

 1. Huub

  Ps het is geen enquete maar een petitie.

  Antwoord
  • Huub

   Ik haal een andere boodschap uit de reportage, maar misschien zit ik op een andere frequentie. Uiteraard moet er op overlast worden gehandhaaft. Niemand zegt ook dat dat niet gaat gebeuren. Svp stop deze negativiteit.

   Antwoord
 2. Huub

  Tja lucie,

  Alhoewel ik je inzet echt waardeer, mis ik een oplosrichting. Het gebrek aan die oplosrichting zorgt voor een hoop negativiteit, deels ook door de frustratie die daarin ligt. Vertel mij hoe we verder gaan. Niet ontwikkelen is immers ook geen optie. Dan schiet je in je eigen voet want zonder ontwikkelen geen sanering. Trein moet rollen, stations moeten kunnen worden gepasseert. Stilstaan is vertraging, is de bestemming niet bereiken.

  Ik wil het schip NRE ten positieve gekeerd zien. De mensen die hun nek uitsteken voor de ontwikkeling van het terrein verdienen steun.

  Huub

  Antwoord
  • Huub

   Sorry voor de typo’s door t via de telefoon typen

   Antwoord
 3. Lucie Loopstra-Moonen

  Commentaar:
  1: stelling negatieve en positieve geluiden
  Er waren eerst positieve geluiden, van mensen die wilden helpen uit de buurt. Ze zijn ermee gestopt omdat ze volgens de gemeente de hele buurt moesten vertegenwoordigen, ook juridisch. In dit geval is dat niet positief op te brengen, dan ga je failliet! en niet alleen moreel. Pas toen we het uit gingen zoeken omdat die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zo afgeschoven werd, toen werd het negatief, de rommel was ernstiger dan gedacht, daar is niks positiefs aan
  2: stelling mooie ontwikkeling die door veel buurtbewoners gedragen wordt
  Te vaag 1, niet iedereen vindt het mooi, er is ook een stemming van ‘krotbewoners die profiteren van gemeentesubsidie zonder dat er meer uit komt dan overlast, samen één smoezenbakkerij’
  Te vaag 2, veel buurtbewoners. Met deze enquete kom je er nooit achter, je kan hier kiezen tussen; ja graag, ja natuurlijk en ja zo snel mogelijk. Het is een slecht opgestelde niet-enquete.
  3 Goede initiatieven van mensen, kleine ondernemers en burgers = Misinformatie
  A: Het terrein is niet ontwikkeld door een projectontwikkelaar omdat het te riskant was. De mensen die er nu hun handtekening aan geven dienen de gemeente in het blokkeren van de al jaren verplichte sanering [binnen 4 jaar vanaf 2008, eigenlijk vanaf rapport 2005 maar de beschikking was al uitgerekt en uitgesteld]
  B: al deze inititatieven worden zoverregaand gesteund door de gemeente dat het niet zo eenzaam is als hier wordt voorgesteld; 1.4 miljoen aan begeleiding van de initiatieven.
  C: Het omringende “restant” van het terrein, het grootste deel van het oorspronkelijke terrein dus, wordt wel gedaan door projectontwikkelaar (Wooninc.) in een planexploitatie waar ook de gemeente in zit.
  Dat gedeelte is niet kleinschalig met flats van 14, 20 en straks 24 hoog.[Dat moet zo groot omdat anders het verkrampt vasthouden aan het TOTAAL aantal woningen niet lukt. Die kleinschalige horeca met woningen op het randje voorkomt sanering, daar mag je niet wonen]
  D: door deze kleinschaligheid haalde men het nog niet, de anterieure overeenkomsten met juist die planexploitatie vereisten een nieuw riool. Daar gaat die sanering om. Daarom is 5th daar want dat perceel is het enige wat geprobeerd gaat worden. Ach, en de rest kan wel wachten… en 5th zelf ook want in de gebouwen komt men niet meer.
  E: 5th is in onderdelen verdeeld over verschillende vergunningen en wetten, deels bestemmingsplan, deels apart. Bij elkaar opgeteld is het een kleinschalige geluidloze intieme club. Met terrassen en binnen samen voor 900 man, een brouwerij, een restaurant, een podiumzaal met podium en versterking.Verhuurd valt het niet onder intiieme jazzclub, evenementen worden als verhuur gerekend. Er mogen er 12 per jaar. Elk evenement mag een maand duren. 5th kan na b.v. twee jaar verkocht worden aan b.v, een dancing waar dan van gezged wordt dat het een particuliere overeenkomst is waar de gemeente geen invloed op uit kan oefenen. Tegensteling tot alle invloed van nu, dat is dan in dat geval ineens op. Behalve 5th lijkt podium NULZES ook deze kant op te gaan, voor gebouw 8 zoekt men een soortgelijke exploitant.[ met zeggenschap gemeente in dit geval]
  Stelling 5 die burgers mogen niet ten onder gaan aan de gevolgen van uitstel en onzekerheid.
  Al die andere burgers die er al wonen wel?De intitatiefnemers wonen er nog niet, zijn dat meestal niet van plan ook. Als ze er al gaan wonen is dat op pootjes, aan de rand van het terrein op de schoonste plaatsen, op een bovenverdieping, en met een tuin van een betonnen plaat. Tot exact de kadastergens wordt gesaneerd [ en dan is nog die betonnen plaat nodig…] Daarbuiten staan andere huizen. Daar woont men begane grond, heeft een tuin, en is er geen betonnen plaat.We krijgen als extra soort vervuiling de horeca. De inititatiefnemers verdienen dus aan onze nachtrust
  Dus door deze inittiatiefnemers die hier beschermd moeten worden krijgen we uitstel zo niet afstel sanering, en als extra geluidsoverlast die de buurt onleefbaar maakt voor de direct omwonenden.
  Verhuizen, dus verkopen gaat niet meer zonder enorm verlies, wonen gaat niet meer want je kan niet werken= geld verdienen= belasting betalen door slaapgebrek.
  Niet iedereen is blij met deze Eindhovense kijk op de rechten van de mens Ook niet met de tweedracht die door deze enquete op scherp wordt gesteld. Als je dit niet leuk vindt hoor je er niet bij…ben je zelfs onverantwoordelijk, want dan zou je nee in moeten vullen.
  Stelling 6
  We moeten allemaal nog lang en veilig van het terrein kunnen genieten.
  Van ons eigen terrein toch ook wel? Als je liever thuis in je tuin werkt dan in een intieme kroeg bij 900 man onder 94db doof worden is dat niet erg. Het is niet ieders smaak om elek nacht tot na 23.00 uur een oorlogsverklaring aan je bed te horen.
  Dus, de enquete op scherp;
  Daar feestjes omdat dat moet om de sanering te ontlopen. Dus illegaal. Tegenover thuis leven, dat is wel legaal maar daar kijken we even niet naar….
  Misschien zijn er mensen die toch de voorkeur geven aan legaliteit. Schrijf een eigen mening op de enquete en mail die naar de politiek. Vertegenwoordig jezelf, dat kan alleen als je alle informatie hebt. Uit het Eindhovens dagblad is het niet te halen, die hebben gezegd alleen na de zitting wat te schrijven.
  De crisis en herstelwet is zo, iedereen kan alleen zichzelf vertegenwoordigen en moet alle informatie dus zelf verzamelen en begrijpen. Ook met de voorlichting van de gemeente in buurtbijeenkomsten en krantenartikelen van de afgelopen jaren. Daarom staat nu zo veel mogelijk informatie open op deze site, geplaatst door een paar onderzoekende buren. We vertegenwoordigen alleen onszelf. Maar iedereen mag meelezen en er wat van vinden. Opvallend is dat de enquete makers niet naar deze site verwezen hebben en wel namens de buurt spreken en toch gebruik maken van de site.
  Voor de kalender, 19 april vergaderd de gemeenteraad over het bestemmingsplan zoals de college dit nu voorgesteld heeft, als dat aangenomen wordt kunnen mensen die een zienswijze hebben ingediend in beroep. Omdat een groot deel van het saneringsplan OPNIEUW als’ een misschien afhankelijk van bestemming deelperceel’ in dit bestemmingsplan zit is de volgorde wat merkwaardig.
  Op 20 april is de zitting bij de Raad van State over het ingediende deelsaneringsplan. Dat is anders dan het inmiddels gebruikte saneringsplan in het bestemmingsplan.Dat deelbestemmingsplan kan totaal worden afgestemd. Over de huidige variant is de status dan afhankelijk van de uitspraak. Uitspraak na 6 weken, 6 weken verlenging, langere verlenging mogelijk.
  Lucie Loopstra-Moonen

  Antwoord
  • Huub van Osch

   Dank voor je reactie Lucie. Ik heb mij er – zo goed als ik kan in verdiept – maar de verpakking van de berichtgeving mist de heldere taal die jullie werkgroep aan het begin wel had. Mooi boekje en constructief overleg. Ik denk achteraf dat het jammer is geweest dat jullie daar van de tafel zijn weggelopen. Vraag mij af of t ook anders had gekund. Enfin, veel is er al bereikt. Onderschat de knieval niet gisteren (19 april) in de raad. De gemeente doet concessies en er zijn veel raadsleden die willen dat er wat gebeurt. De omgeving daarvoor moet op enig moment omgezet worden in constructief. Je kunt een stier maar een korte tijd bij de ballen vasthouden, daarna schopt ie terug. Daar behoef je geen jurist voor te zijn.
   Ergo:
   1 Wat is het maximaal haalbare plan voor de sanering dat voldoet, gekoppeld aan controle en meeting (ook op het grondwater).
   2. Voor evenementen parkeren moet een oplossing worden gezocht met de “lege” parkeergarages in de buurt. Picushof en DLL, beide op loop afstand. DLL is altijd ’s avonds en in het weekend leeg, want een bedrijven parking. Dat moet te regellen zijn.
   3. Ambtenaren kunnen daar ook parkeren
   4. Geluidsoverlast inperken door goede vergunningen en toezegging op naleving. Extra aandacht voor meting in de aanpalende straten.
   5. Terras nre fifth aan kade kant oid
   6. Alles vastleggen in een bewonersconvenant, gelijk er is voor huize angela. Plus klankbord groep voor periodieke evaluatie.
   Huub

   Antwoord

Laat een reactie achter voor Lucie Loopstra-Moonen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >