Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein)

door | mrt 15, 2016

Geschreven door Lucie Loopstra-Moonen

Betreft wijziging het ontwerpbestemmingsplan “Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein)”. In de rechtbank Den Bosch op 10 december 2015 aangekondigd door de gemeentejuriste als: “definitief tijdelijk bestemmingsplan NRE terrein”.

terrein-Picuskade-NRE

illustratie uit “Visie & Participatie – 2013

Mijn brief heb ik gericht aan alle horeca adressen in Eindhoven en politieke partijen gemeente Eindhoven. Deze brief is nu ook gepubliceerd op website Villapark.ws omdat niet alle mensen die geïnteresseerd zijn bereikt kunnen worden op een andere manier.

L.S.,
Omwonenden van het NRE terrein merkten dat er door de gemeente Eindhoven bij het maken van het ontwerp tijdelijke bestemmingsplan NRE terrein er een foutje in is geslopen. Zowel in de uitleg aan de omwonenden als in de digitale versie. De gemeente heeft het nu alsnog veranderd en nog niet verder bekend gemaakt. Registratienummer plan Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein), ontwerp 2015-10-08, identificatie NL.IMRO.0772.80258-0201.

Wat is de verandering, de aanpassing? Hoe weten we dit?
Oorspronkelijk zou er alleen ondergeschikte horeca op het terrein mogen komen met uitzondering van de trekker, 5th NRE. Nu is dat gewijzigd in onbeperkte horeca met opgerekte openingstijden. Dat kwam naar buiten toen er mensen een handhavingsverzoek indienden over de Velosoof, zijn life optredens in een niet geïsoleerd gebouw zijn ’smaakafhankelijk aantrekkelijk” Er is besloten geen handhaving toe te passen, want alles zal gelegaliseerd worden. Nota Bene, de zienswijzen zijn nog niet behandeld. De beroepsprocedure moet nog starten, de rechter moet nog aangewezen worden.

De huidige horeca op het terrein [volgens huidig bestemmingsplan Tongelre binnen de ring 2007 NIET toegestaan]. De horeca hoeft nu niet te voldoen aan de gangbare eisen van isolatie, ventilatie, parkeerplaatsen, keukens, vluchtroutes enz. Dat is beaamd door de initiatiefnemer van 5th, voor de rechtbank in Den Bosch op 10 december 2015. Hij zou pas zijn gebouw gaan aanpassen als de plannen van de gemeente definitief worden. Het wordt een tijdelijk bestemmingsplan, pas over 10 jaar definitief. Het plan wat nu definitief wordt, heet alleen definitief omdat er over besloten is, en tijdelijk omdat het voor 10 jaar geldig is. Daarna komt het definitieve plan. Ingewikkeld?

Waarom deze brief?

 1. De door de gemeente gecreëerde overlast en tweespalt in de buurt.
  De overlast die een 5th NRE in de buurt geeft is groot, nog 10 jaar draaien met een grotere frequentie met, de ruimtes bij elkaar opgeteld, 900 bezoekers, is onverantwoordelijk op deze manier. Alle horeca in Nederland, ook in Eindhoven, moet aan voorwaarden voldoen, dat zou ook moeten gelden voor het NRE terrein, ook de afstand tot woonhuizen zou daar niet anders moeten zijn dan in de rest van Nederland.

Tot nu toe zijn er steeds meer horecagelegenheden, 5th, in NRETWEE Kelderman en van Noort, opgehouden halverwege de beroepsprocedure, nu gestart onder de naam studio Ying, de procedures starten ook weer, de Velosoof, NULZES. Er zijn plannen voor gebouw 8, gebouw 10, een nieuw gebouw ten noorden van 5th en in een gebouw van Picus wat misschien toch op de dijk gebouwd gaat worden. Bovendien mag elke bewoner volgens de voorlichters van de gemeente “ natuurlijk een kopje koffie schenken.” Alle horeca met een podium. Om te voldoen aan de eis “permanente Dutch Designweek bestendigheid.”

Voor de buurt, nu door de gemeente bepaald, is dit alles een winst. Volgens de rapporten zijn we zo kritisch, dit is zo een creatieve kwaliteit! We MOETEN blij zijn met de reuring in de buurt, het natuurlijk aan een ander gunnen. U doet toch wel MEE? Voor mensen verder weg is horeca leuk, voor nabijgelegen woningen zou er minder last zijn als het zachtjes is. Dat is hier niet het geval en gaat het ook niet worden. Handhaven is straks uitgesproken NIET geregeld, bleek in de rechtbank in den Bosch.

De buurt weet dat de milieuproblematiek van het terrein gereduceerd is tot het mogelijk maken van het negeren van de klachten over geluidsoverlast door de buurt. Zo gezegd in de gemeenteraad 22-09-2015 door mevrouw Schreurs. Daarom hoefde de uitspraak over de deelsanering van het terrein door de Raad van State niet afgewacht. Men houdt toch geen rekening met mogelijke vervuiling of restvervuiling, milieu is geluid en het mogelijk maken daarvan. Tijdelijk gebruik van dit terrein, onder hoede van de gemeente met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden uitbesteed, dat is het doel.

Dat regelen van het plan op deze manier heeft onverwachte gevolgen.

Doel van het definitieve tijdelijke bestemmingsplan: rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de initiatiefnemers en de buurt.

Dat gaat zo niet, wetten zijn er om eerlijk met verdeling van lusten en lasten om te gaan, zo experimenteren met wetten en regels is het minder eerlijk verdelen. De gevolgde methode en onderbouwing is hoe dan ook geen garantie voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van het bestemmingsplan, zelfs al voor het de naam tijdelijk kreeg.

 1. Dit is meer dan valse concurrentie voor de andere horeca in de stad.
  De mensen die al een zienswijze hadden ingediend en die ook bezwaar zouden hebben tegen dit punt kunnen het in de beroepsfase toevoegen. Helaas is het in een normale situatie voor anderen niet meer mogelijk alsnog bezwaar in te dienen. Ook niet als ze door dit ontbrekende puzzelstukje ineens een verband zien, daar mogen ze dan niets meer over zeggen. Ze hebben in goed vertrouwen hun goedkeuring gegeven aan een plan wat het plan niet was. De bekendmaking zal als beloofd in bijgesloten brief volgen, ruim na het sluiten van de termijn voor het indienen van zienswijzen. De wijziging wordt wel ter inzage gelegd. Het plan is dan al vastgesteld, dus in de beroepsfase, er wordt nog maar 1 x naar gekeken door een rechter. Ook naar de eventueel nagekomen zienswijzen die alleen over deze wijziging mogen gaan. Geen sprake hierdoor van hoor en wederhoor. Deze zelfde ’even vergeten’ techniek is gebeurd bij Picuskade, ook per ongeluk. Bij NRE deelsanering is net er zo per ongeluk een belangrijke toevoeging niet gemeld.
 2. Improviseren in de wet kan alleen gevolgd door verdere improvisatie.
  De gemeente Eindhoven is erg gecharmeerd is van het maken van eigen wetten en regels. Experimenteel, eigen initiatief, voor de muziek uit. Bovendien meldt men dat inspraak van burgers zo welkom en gewenst is. Met deze brief hoop ik een verwarrende situatie bij de beroepszitting straks te voorkomen. Het zou per ongeluk kunnen dat de Gemeenteraad straks beslist over een ander plan dan waar de zienswijzen op zijn ingediend zonder dat ze dat weten. Het improviseren met wetten en regels heeft niet onze voorkeur. De gemeente laat ons nu geen keuze om mee te gaan in het door hen gekozen proces.

U kunt deze brief nu beschouwen als openbaarmaking. Wij nodigen u uit om alsnog bezwaar te maken bij de gemeente, een zienswijze in te dienen tegen het tijdelijke bestemmingsplan NRE als u het niet met het gewijzigde punt eens kan zijn. Omdat dit een nieuwe juridische procedure is, dat is de manier van bekendmaken van de wijziging ook, vraag ik u eventuele zienswijzen niet alleen naar de gemeente te sturen maar ook naar de politieke partijen, we weten immers niet hoe ver het besluit inmiddels gevorderd is. Daarbij vraag ik u bij ons te melden of u een zienswijze heeft ingediend. Met datum en naam. De zienswijze zelf is privé, we willen ze alleen tellen.

Het indienen van een zienswijze kan per post, beter is om verwarring te voorkomen door het af te geven aan een balie van de gemeente. U kunt dan direct een reçu zelf invullen en laten tekenen door de beambte.

Voor de schriftelijke reactie van de gemeente en SDBE, klik op deze link.

Hieronder nogmaals de enige reactie op de brief over het tijdelijke bestemmingsplan van het NRE terrein. Het is merkwaardig omdat hij zonder meer aanneemt dat het NRE terrein in het centrum ligt en dat hij vanzelfsprekend met terugwerkende kracht een bestemmingsplan aan kan passen:” het mag want volgens hem is het logisch.” Het klinkt gekker dan het helaas is. Ook ambtenaren denken zo over het NRE terrein. “Mevrouw, aan bestemmingsplannen doen we niet meer, die zijn zo ouderwets, had u maar niet in het centrum moeten wonen”.

Dat is in meerdere opzichten een niet juiste ontwikkeling.

Ondergetekende, Lucie Loopstra-Moonen, treedt op als correspondentieadres. Wil je reageren op deze brief, dan kun je je reactie sturen naar lucie@loopstra.nl

Deze brief is ook gepubliceerd op sameneindhoven.nl

Laat een reactie achter

1 Reactie

 1. Tom van Campen

  Beste Lucie,
  Ik begrijp jouw ongerustheid en het feit dat je weinig vertrouwen hebt in de gemeente.
  Wel heel jammer dat zo’n leuk initiatief als de Velosoof niet mag bestaan volgens het bestemmingsplan (dat niet gehandhaafd wordt).
  Vanuit de Pauwlaan fiets ik over het NRE terrein naar de stad en zo ontdekte ik en met mij nog vele anderen de Velosoof. Een aantal 60 plussers uit de buurt villapark zien deze gelegenheid als een prima “hangplek” waar elkaar eens in de zoveel tijd kunnen ontmoeten. Te beginnen met een maandborrel , dachten wij.
  Kunnen we eens praten over de mogelijkheden want waar wij niet op uit zijn is tweespalt in de buurt.
  Beste Lucie als ik zo vrij mag zijn; blijf strijden en kijk tegelijkertijd ook naar de positieve kanten om het leven hier in de buurt met elkaar te veraangenamen.
  Hartelijke groet
  Tom van Campen

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >